Map_population
Počet obyvateľov
Map_sex
Prevládajúce pohlavie
Map_organizations
Počet organizácií
828 332 / 1 453 011
aktívnych firiem a organizácií / všetkých organizácií
8 krajov - 79 okresov - 179 miest - 2 751 obcí - 5 415 949 obyvateľov
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,12% úplné stredné odborné (s maturitou) - 1 089 751
15,63% bez školského vzdelania - 846 321
14,93% základné - 808 490
13,33% učňovské (bez maturity) - 721 999
10,79% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 584 544
9,64% stredné odborné (bez maturity) - 522 039
4,34% úplné stredné všeobecné - 235 014
3,53% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 191 208
2,84% nezistené - 153 630
2,27% vysokoškolské bakalárske - 122 782
1,49% vyššie odborné vzdelanie - 80 616
0,75% vysokoškolské doktorandské - 40 642
Zobraziť celú tabuľku
61,8% Rímskokatolícka cirkev - 3 347 277
13,39% bez vyznania - 725 362
10,55% nezistené - 571 437
5,84% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 316 250
3,82% Gréckokatolícka cirkev - 206 871
1,82% Reformovaná kresťanská cirkev - 98 797
0,91% Pravoslávna cirkev - 49 133
0,43% iné - 23 340
0,32% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 17 222
0,19% Evanjelická cirkev metodistická - 10 328
0,14% Kresťanské zbory - 7 720
0,11% Apoštolská cirkev - 5 831
0,06% Bratská jednota baptistov - 3 486
0,06% Cirkev bratská - 3 396
0,05% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 2 915
0,04% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 1 999
0,03% Cirkev československá husitská - 1 782
0,03% Starokatolícka cirkev - 1 687
0,02% Bahájske spoločenstvo - 1 065
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 972
0,0% Novoapoštolská cirkev - 166
Zobraziť celú tabuľku
80,37% slovenská - 4 352 775 8,47% maďarská - 458 467 7,06% nezistená - 382 493
1,95% rómska - 105 738 0,62% rusínska - 33 482 0,56% česká - 30 367
0,18% ostatné - 9 825 0,14% ukrajinská - 7 430 0,09% nemecká - 4 690
0,06% moravská - 3 286 0,06% poľská - 3 084 0,04% ruská - 1 997
0,02% bulharská - 1 051 0,02% chorvátska - 1 022 0,01% srbská - 698
0,01% židovská - 631
Zobraziť celú tabuľku
78,3% slovenský - 4 240 453 9,39% maďarský - 508 714 7,48% nezistený - 405 261
2,26% rómsky - 122 518 1,02% rusínsky - 55 469 0,65% český - 35 216
0,11% ukrajinský - 5 689 0,1% nemecký - 5 186 0,06% ostatný - 3 439
0,06% poľský - 3 119 0,05% ruský - 2 909 0,03% vietnamský - 1 562
0,03% anglický - 1 447 0,02% chorvátsky - 1 234 0,02% srbský - 834
0,01% posunková reč - 693 0,01% taliansky - 551 0,01% jidiš - 460
0,01% arabský - 434 0,01% francúzsky - 433 0,01% rumunský - 414
0,01% albánsky - 382 0,01% španielsky - 372 0,0% bulharský - 132
0,0% grécky - 115
Zobraziť celú tabuľku
80,09% slovenský - 4 337 695 9,51% nezistený - 515 312 7,23% maďarský - 391 577
0,68% rómsky - 36 660 0,52% anglický - 28 181 0,45% rusínsky - 24 524
0,43% ostatný - 23 151 0,35% český - 18 747 0,21% nemecký - 11 474
0,04% taliansky - 2 033 0,03% francúzsky - 1 499 0,02% španielsky - 1 202
0,02% ukrajinský - 1 100 0,02% posunková reč - 964 0,01% poľský - 723
0,01% ruský - 429 0,01% chorvátsky - 383 0,01% srbský - 350
0,01% grécky - 276 0,0% vietnamský - 230 0,0% jidiš - 159
0,0% arabský - 121 0,0% rumunský - 112 0,0% bulharský - 68
0,0% albánsky - 66
Zobraziť celú tabuľku
73,01% slovenský - 3 954 149 13,46% nezistený - 728 910 8,72% maďarský - 472 212
2,37% rómsky - 128 242 0,92% rusínsky - 49 860 0,33% ostatný - 18 104
0,32% český - 17 148 0,17% anglický - 9 062 0,11% nemecký - 6 173
0,05% ukrajinský - 2 775 0,03% taliansky - 1 436 0,02% poľský - 1 316
0,02% ruský - 1 250 0,02% vietnamský - 1 096 0,02% posunková reč - 1 039
0,02% chorvátsky - 932 0,02% francúzsky - 883 0,01% španielsky - 731
0,01% srbský - 569 0,0% albánsky - 218 0,0% rumunský - 212
0,0% jidiš - 203 0,0% arabský - 199 0,0% grécky - 193
0,0% bulharský - 124
Zobraziť celú tabuľku
53,64% Áno - 2 905 374 31,1% Nie - 1 684 288 14,91% Nezistené - 807 374
Zobraziť celú tabuľku
46,78% Áno - 2 533 621 35,72% Nie - 1 934 678 17,15% Nezistené - 928 737
Zobraziť celú tabuľku
49,69% Áno - 2 691 016 33,88% Nie - 1 834 813 16,09% Nezistené - 871 207
Zobraziť celú tabuľku
41,98% Nie - 2 273 778 38,7% Áno - 2 096 203 18,96% Nezistené - 1 027 055
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Posledná aktualizácia firiem a organizácií: 10. 03. 2016 12:44
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR .