Často kladené otázky

Čo sú NašeObce.sk

Viac sa dozviete v časti o projekte.

Prečo bez súhlasu zverejnujete moje osobné údaje?

Portál NašeObce.sk pracuje s informáciami, ktoré sú voľne dostupné na Slovenskom internete. Od správnosti údajov o firmách a organizáciách sa dištancujeme, pretože zverejňujeme údaje zo Štatistického úradu SR.
Každá organizácia má v profile odkaz na údaje zo Štatistického úradu SR. Podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike sú všetky údaje, ktoré zverejňujeme o organizáciách verejnými údajmi.
Z adresy http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2844 citujeme:
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Na stránke sú nesprávne údaje o organizácii. Prečo?

Skontrolujte si, čú údaje zhodné s údajmi na Štatistickom úrade SR.
Ak sú údaje zhodné, problém je na ich strane a kontakujte Štatistický úrad SR.
Ak sa údaje nezhodujú, problém nastal na strane portálu NašeObce.sk.
V takom prípade nás prosím kontaktujte na info@naseobce.sk.

Na stránke sú nesprávne údaje o obce / meste / okrese / kraji. Prečo?

Ak ste našli na portály informácie o obciach / mestách / okresoch / krajoch, ktoré sú nesprávne, neváhajte nás prosím kontaktovať na info@naseobce.sk.

Nefunguje mi mapa. Čo mám robiť?

Ak vám z nejakých príčin nefungujú mapy, prosím skontrolujte nasledovné:
  • Rýchlosť internetového pripojenia - pri pomalších je možné, že mapy budú pomalé alebo nefunkčné
  • Nemáte aktualizovaný internetový prehliadač. Stránka a mapy sú optimalizované pre prehliadače: Google Chrome, Mozila Firefox, Internet Explorer 8 alebo 9, Opera a Safari.
  • V niektorých prípadoch, keď sa vám mapa nezobrazila správne, je potrebné reloadnúť stránku (alebo kláves F5)
Ak Vám ani potom mapy nefungujú prosím kontaktujte nás na info@naseobce.sk.

Stránka nefunguje ako by mala. Čo mám robiť?

NašeObce.sk určite nie sú bez chýb. V ich zlepšovaní nám veľmi pomôže, ak nám nájdenú chybu s popisom, kde ste ju našli a ako ste k nej dospeli, oznámite na adrese info@naseobce.sk.