MVDr. Andrea Balážová

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 45992584
Adresa: Hlavná 63,  049 45 Jovice
Sídlo / Okres: Jovice / Rožňava
Dátum vzniku: 01. 01. 2011

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 31. 08. 2012 10:54 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.