MUDr. Dagmar Žáková - všeobecné lekárstvo a interné lekárstvo

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 31199631
Adresa: Súvoz 1,  911 01 Trenčín
Sídlo / Okres: Trenčín / Trenčín
Dátum vzniku: 01. 05. 1995
Dátum zániku: 31. 01. 2006
Organizácia bola zrušená
Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 31. 08. 2012 10:16 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.