Miroslav Czabány

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 50237373
Adresa: Hlavné námestie 518/2, Andovce, 94123
Sídlo / Okres: Andovce / Nové Zámky
Dátum vzniku: 04. 03. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:42 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.