Zlatica Fikejzová

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 50232282
Adresa: Segnerova 3397/7, Žilina, 01015
Sídlo / Okres: Žilina / Žilina
Dátum vzniku: 03. 03. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:42 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.