Veronika Potúčková

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 40083128
Adresa: Okružná 10, Trnava, 91701
Sídlo / Okres: Trnava / Trnava
Dátum vzniku: 03. 03. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:42 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.