Jaroslav Hric

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 50239350
Adresa: Babinec 12, Babinec, 98026
Sídlo / Okres: Babinec / Rimavská Sobota
Dátum vzniku: 05. 03. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:42 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.