Štefánia Balažovičová

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 41799895
Adresa: gen. Goliána 6017, Trnava, 91702
Sídlo / Okres: Trnava / Trnava
Dátum vzniku: 01. 05. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:43 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.