Lukáš Fertaľ - FlukoLand

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 50068351
Adresa: Hertník, Hertník, 08642
Sídlo / Okres: Hertník / Bardejov
Dátum vzniku: 19. 11. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:43 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.