Miroslav Hajdúch

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 33949735
Adresa: Beckovská 14, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82104
Sídlo / Okres: Bratislava - Ružinov / Bratislava II
Dátum vzniku: 04. 03. 2016

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 10. 03. 2016 11:43 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.