Ing. Ján Korchaník

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 10843400
Adresa: Včelárska 28,  821 05 Bratislava - Ružinov
Sídlo / Okres: Bratislava - Ružinov / Bratislava II
Dátum vzniku: 25. 07. 1990
Dátum zániku: 31. 08. 2012
Organizácia bola zrušená
Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 28. 03. 2013 11:22 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.