MUDr. Marta Hörčíková, praktický lekár pre dospelých

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 31970214
Adresa: Cottbuska ( Poliklinika) 13,  040 11 Košice - Sídlisko KVP
Sídlo / Okres: Košice - KVP / Košice II
Dátum vzniku: 17. 01. 1995
Dátum zániku: 31. 12. 2004
Organizácia bola zrušená
Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 31. 08. 2012 10:18 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.