Ervin Fónod - KERAMIK ŠTÚDIO

Kategórie a zameranie organizácie

IČO: 35044446
Adresa: Farná 296,  935 66 Farná
Sídlo / Okres: Farná / Levice
Dátum vzniku: 18. 03. 1998

Informácie o organizácii na Štatistickom úrade SR
Loading
Posledná aktualizácia organizácie: 31. 08. 2012 10:24 z Štatistického úradu SR.
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR je podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR.