Firmy a organizácie - Najnovšie organizácie

Loading

Najnovšie založené organizácie

01.03.2016 Mgr. Viera Bačiková 01.03.2016 KLIMACHLAD, s.r.o.
01.03.2016 Monika Imreová 01.03.2016 Dominika Bartková Guregová
01.03.2016 Peter Láslo 01.03.2016 Alexandra Gábor
01.03.2016 Matej Raček 01.03.2016 Mgr. Daniel Žatko
01.03.2016 JUDr. Adam Šovčík 01.03.2016 JUDr. Patrik Butvin, advokát
01.03.2016 Marián Mráz 01.03.2016 Ján Paranič
01.03.2016 Tomáš Rudzan 01.03.2016 Anna Neupauerová
01.03.2016 Marián Néma 01.03.2016 Odeta Kukayová
01.03.2016 Zoltán Agócs 01.03.2016 Alexandra Ďurčová
01.03.2016 Melinda Téglasová 01.03.2016 Erik Jašš
Posledná aktualizácia firiem a organizácií: 10. 03. 2016 12:44
Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Viac informácií na stránkach Štatistického úradu SR .