Kontakt

Realizátorom toho projektu je SoftPoint s.r.o..
Za technológie zodpovedá, spolurealizátorom a garantom projektu je ArcGEO.
Za obsah zodpovedá a obsahovým partnerom projektu je Centrum rozvoja samospráv.
Mediálnym partnerom je portál Geoinformatika.
Emailová adresa projektu je info@naseobce.sk, pre spoluprácu využite spolupraca@naseobce.sk.

SoftPoint s.r.o.

ArcGEO - Information Systems

Centrum rozvoja samospráv

Geoinformatika.sk