Banskobystrický kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 87 504
Všetkých organizácií 163 599
Obyvateľov 656 813
Mužov / Žien 318 159 / 338 654
Počet okresov 13
Počet miest / obcí 24 / 492
Rozloha 945 4,4 km2
Hustota 68 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
21,16% úplné stredné odborné (s maturitou) - 138 995
16,52% základné - 108 518
15,0% bez školského vzdelania - 98 503
13,33% učňovské (bez maturity) - 87 566
9,81% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 64 466
9,27% stredné odborné (bez maturity) - 60 882
4,18% úplné stredné všeobecné - 27 457
3,63% nezistené - 23 822
3,56% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 23 358
2,02% vysokoškolské bakalárske - 13 284
1,52% vyššie odborné vzdelanie - 10 014
0,56% vysokoškolské doktorandské - 3 698
Zobraziť celú tabuľku
55,08% Rímskokatolícka cirkev - 361 774
16,74% bez vyznania - 109 945
13,81% nezistené - 90 696
10,62% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 69 747
1,63% Reformovaná kresťanská cirkev - 10 675
0,85% Gréckokatolícka cirkev - 5 562
0,38% iné - 2 474
0,35% Evanjelická cirkev metodistická - 2 310
0,34% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 2 259
0,18% Pravoslávna cirkev - 1 165
0,17% Kresťanské zbory - 1 086
0,12% Bratská jednota baptistov - 792
0,1% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 665
0,05% Starokatolícka cirkev - 333
0,04% Cirkev československá husitská - 238
0,03% Apoštolská cirkev - 223
0,03% Cirkev bratská - 200
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 141
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 139
0,02% Bahájske spoločenstvo - 124
0,0% Novoapoštolská cirkev - 15
Zobraziť celú tabuľku
76,97% slovenská - 505 528 10,29% maďarská - 67 596 10,07% nezistená - 66 114
2,36% rómska - 15 525 0,45% česká - 2 941 0,11% ostatné - 736
0,08% ukrajinská - 493 0,07% nemecká - 432 0,05% poľská - 298
0,04% moravská - 292 0,03% ruská - 211 0,03% rusínska - 186
0,01% bulharská - 60 0,01% židovská - 51 0,01% srbská - 51
0,01% chorvátska - 49
Zobraziť celú tabuľku
76,01% slovenský - 499 268 12,15% maďarský - 79 830 10,32% nezistený - 67 768
1,17% rómsky - 7 671 0,52% český - 3 442 0,07% ukrajinský - 463
0,06% nemecký - 391 0,04% poľský - 287 0,04% rusínsky - 280
0,04% ostatný - 264 0,04% ruský - 242 0,02% anglický - 99
0,01% vietnamský - 97 0,01% posunková reč - 69 0,01% srbský - 67
0,01% chorvátsky - 54 0,01% taliansky - 48 0,01% španielsky - 46
0,01% francúzsky - 41 0,01% jidiš - 40 0,01% rumunský - 34
0,0% arabský - 24 0,0% albánsky - 20 0,0% bulharský - 11
0,0% grécky - 7
Zobraziť celú tabuľku
77,06% slovenský - 506 115 12,33% nezistený - 80 994 9,31% maďarský - 61 119
0,49% anglický - 3 193 0,38% ostatný - 2 505 0,36% rómsky - 2 367
0,29% český - 1 909 0,2% nemecký - 1 285 0,04% taliansky - 285
0,04% francúzsky - 235 0,03% španielsky - 166 0,01% posunková reč - 95
0,01% ukrajinský - 52 0,01% ruský - 43 0,01% poľský - 41
0,01% rusínsky - 34 0,0% srbský - 31 0,0% grécky - 26
0,0% chorvátsky - 21 0,0% jidiš - 13 0,0% rumunský - 11
0,0% bulharský - 9 0,0% vietnamský - 7 0,0% arabský - 6
0,0% albánsky - 1
Zobraziť celú tabuľku
70,81% slovenský - 465 067 16,31% nezistený - 107 107 11,32% maďarský - 74 374
1,22% rómsky - 7 985 0,29% ostatný - 1 890 0,22% český - 1 477
0,15% anglický - 954 0,08% nemecký - 554 0,04% ukrajinský - 243
0,02% taliansky - 154 0,02% francúzsky - 114 0,02% posunková reč - 103
0,01% rusínsky - 92 0,01% ruský - 90 0,01% poľský - 87
0,01% španielsky - 80 0,01% chorvátsky - 37 0,01% vietnamský - 36
0,01% srbský - 33 0,0% rumunský - 20 0,0% grécky - 18
0,0% jidiš - 15 0,0% bulharský - 13 0,0% arabský - 11
0,0% albánsky - 9
Zobraziť celú tabuľku
49,84% Áno - 327 385 32,86% Nie - 215 827 17,87% Nezistené - 117 351
Zobraziť celú tabuľku
43,17% Áno - 283 526 37,32% Nie - 245 124 20,08% Nezistené - 131 913
Zobraziť celú tabuľku
46,38% Áno - 304 609 35,22% Nie - 231 319 18,98% Nezistené - 124 635
Zobraziť celú tabuľku
42,86% Nie - 281 509 35,93% Áno - 236 012 21,78% Nezistené - 143 042
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu