Banskobystrický kraj - Tabuľky obcí

Aktívnych organizácií 87 504
Všetkých organizácií 163 599
Obyvateľov 656 813
Mužov / Žien 318 159 / 338 654
Počet okresov 13
Počet miest / obcí 24 / 492
Rozloha 945 4,4 km2
Hustota 68 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Obec Čierny Balog 769 org.
2. Obec Slovenská Ľupča 499 org.
3. Obec Hliník nad Hronom 495 org.
4. Obec Polomka 392 org.
5. Obec Valaská 391 org.
6. Obec Podbrezová 387 org.
1. Obec Lentvora 2 org.
2. Obec Slizké 2 org.
3. Obec Dulovo 3 org.
4. Obec Čierny Potok 4 org.
5. Obec Kyjatice 4 org.
6. Obec Ploské 5 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Obec Čierny Balog 5 206 obyv.
2. Obec Podbrezová 4 014 obyv.
3. Obec Valaská 3 828 obyv.
4. Obec Klenovec 3 229 obyv.
5. Obec Slovenská Ľupča 3 221 obyv.
6. Obec Polomka 3 027 obyv.
1. Obec Poproč 25 obyv.
2. Obec Krokava 29 obyv.
3. Obec Michalková 38 obyv.
4. Obec Červeňany 42 obyv.
5. Obec Jarabá 45 obyv.
6. Obec Potok 48 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Obec Nové Hony žien
2. Obec Čierny Balog 2 642 žien
3. Obec Podbrezová 2 043 žien
4. Obec Valaská 1 949 žien
5. Obec Slovenská Ľupča 1 657 žien
6. Obec Klenovec 1 647 žien
1. Obec Krokava 10 žien
2. Obec Poproč 12 žien
3. Obec Michalková 19 žien
4. Obec Potok 20 žien
5. Obec Jarabá 20 žien
6. Obec Červeňany 26 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Obec Nové Hony mužov
2. Obec Čierny Balog 2 564 mužov
3. Obec Podbrezová 1 971 mužov
4. Obec Valaská 1 879 mužov
5. Obec Klenovec 1 582 mužov
6. Obec Slovenská Ľupča 1 564 mužov
1. Obec Poproč 13 mužov
2. Obec Červeňany 16 mužov
3. Obec Michalková 19 mužov
4. Obec Krokava 19 mužov
5. Obec Ratkovská Suchá 23 mužov
6. Obec Krná 25 mužov

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Obec Čierny Balog 147 km2
2. Obec Lešť 145 km2
3. Obec Muráň 103 km2
4. Obec Klenovec 99 km2
5. Obec Polomka 94 km2
6. Obec Očová 88 km2
1. Obec Zlatno 0 km2
2. Obec Studená 1 km2
3. Obec Králiky 1 km2
4. Obec Kynceľová 1 km2
5. Obec Dolná Trnávka 2 km2
6. Obec Dolná Ves 2 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Obec Zlatno 1 355 oby/km2
2. Obec Králiky 385 oby/km2
3. Obec Kynceľová 339 oby/km2
4. Obec Vidiná 329 oby/km2
5. Obec Nemce 281 oby/km2
6. Obec Hliník nad Hronom 263 oby/km2
1. Obec Lešť 0 oby/km2
2. Obec Jarabá 3 oby/km2
3. Obec Krokava 3 oby/km2
4. Obec Ábelová 4 oby/km2
5. Obec Selce 4 oby/km2
6. Obec Poproč 4 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najnižšie obce

Najvyššie obce

1. Obec Ipeľské Predmostie 133 m.n.m.
2. Obec Veľká Ves nad Ipľom 134 m.n.m.
3. Obec Balog nad Ipľom 135 m.n.m.
4. Obec Kosihy nad Ipľom 138 m.n.m.
5. Obec Veľká Čalomija 140 m.n.m.
6. Obec Terany 144 m.n.m.
1. Obec Donovaly 972 m.n.m.
2. Obec Lom nad Rimavicou 938 m.n.m.
3. Obec Drábsko 916 m.n.m.
4. Obec Sihla 901 m.n.m.
5. Obec Krahule 889 m.n.m.
6. Obec Telgárt 886 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najstaršie obce

Najnovšie obce

1. Obec Hliník nad Hronom rok 1075
2. Obec Hronský Beňadik rok 1075
3. Obec Voznica rok 1075
4. Obec Dolný Badín rok 1135
5. Obec Domaníky rok 1135
6. Obec Senohrad rok 1135
1. Obec Korytárky rok 1993
2. Obec Šiatorská Bukovinka rok 1959
3. Obec Harmanec rok 1957
4. Obec Ratka rok 1955
5. Obec Čierny Potok rok 1955
6. Obec Kriváň rok 1955
Zobraz celú tabuľku