Banskobystrický kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 87 504
Všetkých organizácií 163 599
Obyvateľov 656 813
Mužov / Žien 318 159 / 338 654
Počet okresov 13
Počet miest / obcí 24 / 492
Rozloha 945 4,4 km2
Hustota 68 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Banská Bystrica 22 731 org.
2. Okres Zvolen 10 494 org.
3. Okres Lučenec 8 099 org.
4. Okres Brezno 7 978 org.
5. Okres Rimavská Sobota 7 538 org.
6. Okres Žiar nad Hronom 6 436 org.
1. Okres Poltár 2 023 org.
2. Okres Krupina 2 723 org.
3. Okres Banská Štiavnica 2 856 org.
4. Okres Revúca 3 227 org.
5. Okres Žarnovica 3 811 org.
6. Okres Detva 4 011 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Banská Bystrica 111 112 obyv.
2. Okres Rimavská Sobota 84 764 obyv.
3. Okres Lučenec 74 548 obyv.
4. Okres Zvolen 68 989 obyv.
5. Okres Brezno 63 326 obyv.
6. Okres Žiar nad Hronom 47 874 obyv.
1. Okres Banská Štiavnica 16 414 obyv.
2. Okres Poltár 22 226 obyv.
3. Okres Krupina 22 710 obyv.
4. Okres Žarnovica 26 805 obyv.
5. Okres Detva 32 722 obyv.
6. Okres Revúca 40 237 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Banská Bystrica 58 083 žien
2. Okres Rimavská Sobota 43 506 žien
3. Okres Lučenec 38 729 žien
4. Okres Zvolen 35 880 žien
5. Okres Brezno 32 577 žien
6. Okres Žiar nad Hronom 24 582 žien
1. Okres Banská Štiavnica 8 433 žien
2. Okres Poltár 11 344 žien
3. Okres Krupina 11 636 žien
4. Okres Žarnovica 13 557 žien
5. Okres Detva 16 715 žien
6. Okres Revúca 20 447 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Banská Bystrica 53 029 mužov
2. Okres Rimavská Sobota 41 258 mužov
3. Okres Lučenec 35 819 mužov
4. Okres Zvolen 33 109 mužov
5. Okres Brezno 30 749 mužov
6. Okres Žiar nad Hronom 23 292 mužov
1. Okres Banská Štiavnica 7 981 mužov
2. Okres Poltár 10 882 mužov
3. Okres Krupina 11 074 mužov
4. Okres Žarnovica 13 248 mužov
5. Okres Detva 16 007 mužov
6. Okres Revúca 19 790 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Rimavská Sobota 147 1.1 km2
2. Okres Brezno 126 5.2 km2
3. Okres Veľký Krtíš 84 8.2 km2
4. Okres Lučenec 82 5.6 km2
5. Okres Banská Bystrica 80 9.4 km2
6. Okres Zvolen 75 9.0 km2
1. Okres Banská Štiavnica 29 2.3 km2
2. Okres Žarnovica 42 5.3 km2
3. Okres Detva 44 9.2 km2
4. Okres Poltár 47 6.2 km2
5. Okres Žiar nad Hronom 51 7.7 km2
6. Okres Krupina 58 4.9 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Banská Bystrica 137 oby/km2
2. Okres Žiar nad Hronom 92 oby/km2
3. Okres Zvolen 89 oby/km2
4. Okres Lučenec 88 oby/km2
5. Okres Detva 72 oby/km2
6. Okres Žarnovica 63 oby/km2
1. Okres Krupina 39 oby/km2
2. Okres Poltár 47 oby/km2
3. Okres Brezno 50 oby/km2
4. Okres Veľký Krtíš 54 oby/km2
5. Okres Revúca 55 oby/km2
6. Okres Rimavská Sobota 56 oby/km2
Zobraz celú tabuľku