Bratislavský kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 181 629
Všetkých organizácií 276 923
Obyvateľov 618 380
Mužov / Žien 293 026 / 325 354
Počet okresov 8
Počet miest / obcí 23 / 66
Rozloha 205 2,6 km2
Hustota 306 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,48% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 126 638
20,21% úplné stredné odborné (s maturitou) - 124 957
13,35% bez školského vzdelania - 82 574
9,31% základné - 57 546
8,99% učňovské (bez maturity) - 55 600
7,69% stredné odborné (bez maturity) - 47 557
5,61% úplné stredné všeobecné - 34 668
3,19% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 19 698
2,68% vysokoškolské bakalárske - 16 589
2,34% vysokoškolské doktorandské - 14 451
2,12% vyššie odborné vzdelanie - 13 110
1,46% nezistené - 9 048
Zobraziť celú tabuľku
54,86% Rímskokatolícka cirkev - 339 247
26,07% bez vyznania - 161 214
7,46% nezistené - 46 146
4,95% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 30 622
1,02% iné - 6 290
0,77% Gréckokatolícka cirkev - 4 734
0,42% Reformovaná kresťanská cirkev - 2 628
0,39% Pravoslávna cirkev - 2 385
0,29% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1 766
0,24% Evanjelická cirkev metodistická - 1 457
0,19% Kresťanské zbory - 1 183
0,14% Cirkev bratská - 887
0,14% Bratská jednota baptistov - 885
0,12% Apoštolská cirkev - 723
0,11% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 675
0,07% Cirkev československá husitská - 460
0,06% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 363
0,04% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 251
0,04% Starokatolícka cirkev - 242
0,04% Bahájske spoločenstvo - 234
0,01% Novoapoštolská cirkev - 44
Zobraziť celú tabuľku
87,9% slovenská - 543 573 3,86% maďarská - 23 888 2,91% nezistená - 18 014
1,1% česká - 6 820 0,49% ostatné - 3 041 0,19% nemecká - 1 165
0,16% moravská - 966 0,14% rusínska - 880 0,12% rómska - 767
0,12% chorvátska - 721 0,1% ukrajinská - 627 0,09% ruská - 541
0,08% poľská - 495 0,07% bulharská - 440 0,04% srbská - 270
0,04% židovská - 228
Zobraziť celú tabuľku
87,42% slovenský - 540 599 4,13% maďarský - 25 520 3,1% nezistený - 19 173
1,32% český - 8 169 0,22% nemecký - 1 354 0,17% ostatný - 1 061
0,17% rusínsky - 1 033 0,16% ruský - 995 0,14% chorvátsky - 872
0,08% ukrajinský - 514 0,08% poľský - 480 0,07% vietnamský - 463
0,07% anglický - 454 0,05% rómsky - 339 0,05% srbský - 283
0,03% francúzsky - 190 0,03% albánsky - 175 0,02% arabský - 140
0,02% taliansky - 140 0,02% posunková reč - 109 0,02% španielsky - 107
0,02% jidiš - 93 0,01% rumunský - 84 0,01% bulharský - 56
0,01% grécky - 33
Zobraziť celú tabuľku
89,0% slovenský - 550 380 4,9% nezistený - 30 278 1,32% maďarský - 8 158
0,68% anglický - 4 222 0,47% ostatný - 2 891 0,44% český - 2 706
0,31% nemecký - 1 897 0,06% francúzsky - 383 0,05% taliansky - 282
0,04% chorvátsky - 221 0,02% španielsky - 141 0,02% posunková reč - 140
0,02% rómsky - 111 0,02% ruský - 107 0,02% rusínsky - 99
0,01% srbský - 91 0,01% poľský - 67 0,01% vietnamský - 67
0,01% ukrajinský - 50 0,01% albánsky - 38 0,01% jidiš - 36
0,0% arabský - 19 0,0% bulharský - 18 0,0% grécky - 18
0,0% rumunský - 16
Zobraziť celú tabuľku
82,28% slovenský - 508 792 10,28% nezistený - 63 590 2,74% maďarský - 16 923
0,56% český - 3 438 0,41% ostatný - 2 544 0,32% anglický - 1 949
0,2% nemecký - 1 247 0,11% chorvátsky - 683 0,08% rusínsky - 482
0,07% ruský - 406 0,06% vietnamský - 370 0,05% taliansky - 290
0,05% francúzsky - 288 0,04% rómsky - 250 0,03% poľský - 191
0,03% srbský - 190 0,03% ukrajinský - 162 0,02% posunková reč - 153
0,02% španielsky - 153 0,02% albánsky - 106 0,01% arabský - 57
0,01% jidiš - 53 0,01% bulharský - 50 0,01% rumunský - 41
0,0% grécky - 28
Zobraziť celú tabuľku
64,35% Áno - 397 938 22,47% Nie - 138 931 10,6% Nezistené - 65 567
Zobraziť celú tabuľku
59,65% Áno - 368 885 25,31% Nie - 156 531 12,46% Nezistené - 77 020
Zobraziť celú tabuľku
62,02% Áno - 383 526 23,99% Nie - 148 377 11,41% Nezistené - 70 533
Zobraziť celú tabuľku
49,99% Áno - 309 126 32,55% Nie - 201 301 14,88% Nezistené - 92 009
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu