Košický kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 88 656
Všetkých organizácií 161 694
Obyvateľov 794 756
Mužov / Žien 387 903 / 406 853
Počet okresov 11
Počet miest / obcí 38 / 423
Rozloha 675 4,5 km2
Hustota 115 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
19,77% úplné stredné odborné (s maturitou) - 157 108
17,63% bez školského vzdelania - 140 108
15,43% základné - 122 663
11,66% učňovské (bez maturity) - 92 683
10,06% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 79 917
8,44% stredné odborné (bez maturity) - 67 089
4,6% úplné stredné všeobecné - 36 594
4,08% nezistené - 32 454
3,46% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 27 537
2,22% vysokoškolské bakalárske - 17 644
1,52% vyššie odborné vzdelanie - 12 091
0,73% vysokoškolské doktorandské - 5 835
Zobraziť celú tabuľku
51,16% Rímskokatolícka cirkev - 406 601
14,92% nezistené - 118 538
11,24% bez vyznania - 89 350
9,47% Gréckokatolícka cirkev - 75 231
5,5% Reformovaná kresťanská cirkev - 43 748
3,68% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 29 230
1,66% Pravoslávna cirkev - 13 217
0,7% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 5 544
0,35% iné - 2 775
0,31% Apoštolská cirkev - 2 484
0,19% Evanjelická cirkev metodistická - 1 545
0,16% Kresťanské zbory - 1 236
0,06% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 503
0,04% Cirkev bratská - 356
0,04% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 326
0,04% Bratská jednota baptistov - 290
0,04% Starokatolícka cirkev - 289
0,03% Cirkev československá husitská - 203
0,02% Bahájske spoločenstvo - 131
0,01% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 104
0,0% Novoapoštolská cirkev - 22
Zobraziť celú tabuľku
72,99% slovenská - 580 066 11,2% nezistená - 88 980 9,4% maďarská - 74 743
4,59% rómska - 36 476 0,4% česká - 3 174 0,39% rusínska - 3 076
0,21% ukrajinská - 1 637 0,15% ostatné - 1 212 0,15% nemecká - 1 179
0,04% poľská - 334 0,03% ruská - 278 0,03% moravská - 259
0,01% bulharská - 115 0,01% židovská - 82 0,01% srbská - 78
0,0% chorvátska - 34
Zobraziť celú tabuľku
68,59% slovenský - 545 131 11,98% nezistený - 95 245 11,45% maďarský - 91 002
5,84% rómsky - 46 422 0,67% rusínsky - 5 288 0,44% český - 3 530
0,18% ukrajinský - 1 441 0,18% nemecký - 1 420 0,05% ostatný - 392
0,05% ruský - 378 0,04% poľský - 343 0,04% vietnamský - 309
0,03% anglický - 203 0,02% posunková reč - 132 0,01% srbský - 90
0,01% arabský - 69 0,01% jidiš - 67 0,01% chorvátsky - 59
0,01% taliansky - 47 0,01% albánsky - 42 0,0% španielsky - 36
0,0% francúzsky - 27 0,0% grécky - 20 0,0% bulharský - 16
0,0% rumunský - 14
Zobraziť celú tabuľku
72,93% slovenský - 579 619 14,4% nezistený - 114 455 8,35% maďarský - 66 392
2,06% rómsky - 16 391 0,55% anglický - 4 341 0,5% ostatný - 3 976
0,33% český - 2 601 0,2% nemecký - 1 584 0,14% rusínsky - 1 144
0,03% taliansky - 227 0,03% ukrajinský - 209 0,02% francúzsky - 157
0,02% posunková reč - 150 0,02% španielsky - 125 0,01% poľský - 95
0,01% vietnamský - 70 0,01% grécky - 40 0,0% ruský - 39
0,0% srbský - 29 0,0% arabský - 22 0,0% chorvátsky - 20
0,0% jidiš - 17 0,0% bulharský - 9 0,0% albánsky - 8
0,0% rumunský - 3
Zobraziť celú tabuľku
63,82% slovenský - 507 183 17,36% nezistený - 137 984 10,89% maďarský - 86 535
5,91% rómsky - 46 987 0,46% rusínsky - 3 643 0,34% ostatný - 2 733
0,25% český - 1 952 0,18% nemecký - 1 429 0,17% anglický - 1 320
0,09% ukrajinský - 682 0,03% vietnamský - 234 0,02% posunková reč - 177
0,02% ruský - 167 0,02% poľský - 154 0,02% taliansky - 137
0,01% francúzsky - 94 0,01% španielsky - 83 0,01% srbský - 56
0,01% chorvátsky - 43 0,0% arabský - 34 0,0% jidiš - 31
0,0% grécky - 25 0,0% albánsky - 24 0,0% bulharský - 12
0,0% rumunský - 4
Zobraziť celú tabuľku
48,35% Áno - 384 231 32,48% Nie - 258 141 18,79% Nezistené - 149 351
Zobraziť celú tabuľku
41,85% Áno - 332 577 36,88% Nie - 293 094 20,89% Nezistené - 166 052
Zobraziť celú tabuľku
44,53% Áno - 353 872 35,24% Nie - 280 061 19,85% Nezistené - 157 790
Zobraziť celú tabuľku
42,53% Nie - 338 033 34,65% Áno - 275 380 22,44% Nezistené - 178 310
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu