Košický kraj - Tabuľky obcí

Aktívnych organizácií 88 656
Všetkých organizácií 161 694
Obyvateľov 794 756
Mužov / Žien 387 903 / 406 853
Počet okresov 11
Počet miest / obcí 38 / 423
Rozloha 675 4,5 km2
Hustota 115 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Obec Smižany 945 org.
2. Obec Čaňa 457 org.
3. Obec Valaliky 358 org.
4. Obec Hrabušice 321 org.
5. Obec Prakovce 276 org.
6. Obec Nálepkovo 270 org.
1. Obec Petrovo 4 org.
2. Obec Hanková 5 org.
3. Obec Ruská Bystrá 5 org.
4. Obec Markuška 6 org.
5. Obec Pašková 6 org.
6. Obec Petrikovce 7 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Obec Smižany 8 636 obyv.
2. Obec Čaňa 5 642 obyv.
3. Obec Pavlovce nad Uhom 4 457 obyv.
4. Obec Valaliky 4 246 obyv.
5. Obec Rudňany 4 162 obyv.
6. Obec Markušovce 4 147 obyv.
1. Obec Kováčová 63 obyv.
2. Obec Brdárka 70 obyv.
3. Obec Mudrovce 71 obyv.
4. Obec Hanková 72 obyv.
5. Obec Bunetice 85 obyv.
6. Obec Opátka 92 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Obec Smižany 4 310 žien
2. Obec Čaňa 2 768 žien
3. Obec Pavlovce nad Uhom 2 252 žien
4. Obec Valaliky 2 103 žien
5. Obec Rudňany 2 092 žien
6. Obec Markušovce 2 083 žien
1. Obec Kováčová 35 žien
2. Obec Hanková 37 žien
3. Obec Brdárka 39 žien
4. Obec Mudrovce 39 žien
5. Obec Opátka 43 žien
6. Obec Bunetice 43 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Obec Smižany 4 326 mužov
2. Obec Čaňa 2 874 mužov
3. Obec Pavlovce nad Uhom 2 205 mužov
4. Obec Valaliky 2 143 mužov
5. Obec Rudňany 2 070 mužov
6. Obec Markušovce 2 064 mužov
1. Obec Kováčová 28 mužov
2. Obec Brdárka 31 mužov
3. Obec Mudrovce 32 mužov
4. Obec Hanková 35 mužov
5. Obec Bunetice 42 mužov
6. Obec Henclová 45 mužov

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Obec Valaliky 476 oby/km2
2. Obec Bočiar 470 oby/km2
3. Obec Čaňa 457 oby/km2
4. Obec Bystrany 407 oby/km2
5. Obec Richnava 365 oby/km2
6. Obec Arnutovce 319 oby/km2
1. Obec Stratená 4 oby/km2
2. Obec Hanková 5 oby/km2
3. Obec Malá Lodina 5 oby/km2
4. Obec Kováčová 5 oby/km2
5. Obec Opátka 6 oby/km2
6. Obec Hačava 6 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najnižšie obce

Najvyššie obce

1. Obec Klin nad Bodrogom 97 m.n.m.
2. Obec Svätuše 98 m.n.m.
3. Obec Malý Kamenec 98 m.n.m.
4. Obec Somotor 98 m.n.m.
5. Obec Veľký Horeš 99 m.n.m.
6. Obec Viničky 99 m.n.m.
1. Obec Stratená 831 m.n.m.
2. Obec Závadka 819 m.n.m.
3. Obec Dedinky 784 m.n.m.
4. Obec Poráč 771 m.n.m.
5. Obec Mlynky 761 m.n.m.
6. Obec Úhorná 688 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najstaršie obce

Najnovšie obce

1. Obec Leles rok 1190
2. Obec Ruská rok 1195
3. Obec Bežovce rok 1214
4. Obec Bačka rok 1214
5. Obec Biel rok 1214
6. Obec Malý Horeš rok 1214
1. Obec Perín - Chym rok 1964
2. Obec Sady nad Torysou rok 1964
3. Obec Valaliky rok 1961
4. Obec Družstevná pri Hornáde rok 1960
5. Obec Nová Polhora rok 1954
6. Obec Slovenské Nové Mesto rok 1918
Zobraz celú tabuľku