Košický kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 88 656
Všetkých organizácií 161 694
Obyvateľov 794 756
Mužov / Žien 387 903 / 406 853
Počet okresov 11
Počet miest / obcí 38 / 423
Rozloha 675 4,5 km2
Hustota 115 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Košice I 14 429 org.
2. Okres Košice II 10 620 org.
3. Okres Spišská Nová Ves 10 356 org.
4. Okres Michalovce 10 304 org.
5. Okres Košice IV 10 153 org.
6. Okres Košice - Okolie 9 620 org.
1. Okres Sobrance 1 906 org.
2. Okres Gelnica 2 752 org.
3. Okres Košice III 3 388 org.
4. Okres Rožňava 6 028 org.
5. Okres Trebišov 9 100 org.
6. Okres Košice - Okolie 9 620 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Košice - Okolie 122 248 obyv.
2. Okres Michalovce 110 768 obyv.
3. Okres Trebišov 106 082 obyv.
4. Okres Spišská Nová Ves 98 518 obyv.
5. Okres Košice II 82 662 obyv.
6. Okres Košice I 68 122 obyv.
1. Okres Sobrance 22 840 obyv.
2. Okres Košice III 29 592 obyv.
3. Okres Gelnica 31 421 obyv.
4. Okres Košice IV 59 421 obyv.
5. Okres Rožňava 63 082 obyv.
6. Okres Košice I 68 122 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Košice - Okolie 61 458 žien
2. Okres Michalovce 56 744 žien
3. Okres Trebišov 54 415 žien
4. Okres Spišská Nová Ves 49 810 žien
5. Okres Košice II 42 788 žien
6. Okres Košice I 35 800 žien
1. Okres Sobrance 11 515 žien
2. Okres Košice III 15 156 žien
3. Okres Gelnica 15 848 žien
4. Okres Košice IV 31 062 žien
5. Okres Rožňava 32 257 žien
6. Okres Košice I 35 800 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Košice - Okolie 60 790 mužov
2. Okres Michalovce 54 024 mužov
3. Okres Trebišov 51 667 mužov
4. Okres Spišská Nová Ves 48 708 mužov
5. Okres Košice II 39 874 mužov
6. Okres Košice I 32 322 mužov
1. Okres Sobrance 11 325 mužov
2. Okres Košice III 14 436 mužov
3. Okres Gelnica 15 573 mužov
4. Okres Košice IV 28 359 mužov
5. Okres Rožňava 30 825 mužov
6. Okres Košice I 32 322 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Košice - Okolie 154 1.3 km2
2. Okres Rožňava 117 3.3 km2
3. Okres Trebišov 107 3.5 km2
4. Okres Michalovce 101 9.3 km2
5. Okres Spišská Nová Ves 58 7.4 km2
6. Okres Gelnica 58 4.4 km2
1. Okres Košice III 1 6.9 km2
2. Okres Košice IV 6 0.9 km2
3. Okres Košice II 7 3.9 km2
4. Okres Košice I 8 5.4 km2
5. Okres Sobrance 53 8.2 km2
6. Okres Gelnica 58 4.4 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Košice III 1 756 oby/km2
2. Okres Košice II 1 094 oby/km2
3. Okres Košice IV 924 oby/km2
4. Okres Košice I 786 oby/km2
5. Okres Spišská Nová Ves 166 oby/km2
6. Okres Michalovce 108 oby/km2
1. Okres Sobrance 43 oby/km2
2. Okres Rožňava 53 oby/km2
3. Okres Gelnica 54 oby/km2
4. Okres Košice - Okolie 75 oby/km2
5. Okres Trebišov 98 oby/km2
6. Okres Michalovce 108 oby/km2
Zobraz celú tabuľku