Nitrianský kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 97 436
Všetkých organizácií 178 676
Obyvateľov 686 662
Mužov / Žien 333 558 / 353 104
Počet okresov 7
Počet miest / obcí 15 / 339
Rozloha 634 3,7 km2
Hustota 111 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
19,86% úplné stredné odborné (s maturitou) - 136 405
17,06% základné - 117 124
15,73% učňovské (bez maturity) - 107 993
13,99% bez školského vzdelania - 96 036
10,15% stredné odborné (bez maturity) - 69 695
9,34% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 64 116
4,41% úplné stredné všeobecné - 30 254
3,3% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 22 626
2,51% nezistené - 17 242
2,13% vysokoškolské bakalárske - 14 605
1,42% vyššie odborné vzdelanie - 9 744
0,59% vysokoškolské doktorandské - 4 027
Zobraziť celú tabuľku
70,78% Rímskokatolícka cirkev - 486 021
12,01% bez vyznania - 82 488
8,72% nezistené - 59 909
4,31% Reformovaná kresťanská cirkev - 29 597
2,82% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 19 357
0,37% iné - 2 519
0,27% Gréckokatolícka cirkev - 1 841
0,26% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1 765
0,18% Evanjelická cirkev metodistická - 1 256
0,18% Kresťanské zbory - 1 231
0,11% Cirkev bratská - 778
0,11% Pravoslávna cirkev - 724
0,11% Bratská jednota baptistov - 721
0,07% Apoštolská cirkev - 467
0,05% Starokatolícka cirkev - 327
0,04% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 247
0,03% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 182
0,03% Cirkev československá husitská - 180
0,02% Bahájske spoločenstvo - 125
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 119
0,0% Novoapoštolská cirkev - 13
Zobraziť celú tabuľku
68,92% slovenská - 473 269 24,68% maďarská - 169 460 5,39% nezistená - 36 996
0,58% rómska - 3 987 0,48% česká - 3 262 0,17% ostatné - 1 192
0,05% poľská - 340 0,04% ukrajinská - 275 0,04% moravská - 248
0,03% nemecká - 215 0,02% ruská - 171 0,02% bulharská - 151
0,02% rusínska - 103 0,01% židovská - 80 0,01% srbská - 61
0,01% chorvátska - 57
Zobraziť celú tabuľku
66,36% slovenský - 455 674 26,73% maďarský - 183 535 5,74% nezistený - 39 413
0,73% rómsky - 5 007 0,52% český - 3 578 0,06% ostatný - 419
0,05% poľský - 315 0,04% ruský - 297 0,04% ukrajinský - 251
0,04% nemecký - 249 0,04% vietnamský - 242 0,03% rusínsky - 178
0,02% anglický - 116 0,01% srbský - 80 0,01% taliansky - 70
0,01% rumunský - 66 0,01% posunková reč - 66 0,01% chorvátsky - 60
0,01% španielsky - 50 0,01% albánsky - 50 0,01% jidiš - 46
0,01% arabský - 41 0,01% francúzsky - 36 0,0% grécky - 15
0,0% bulharský - 13
Zobraziť celú tabuľku
69,08% slovenský - 474 331 21,71% maďarský - 149 048 7,82% nezistený - 53 685
0,53% ostatný - 3 645 0,46% anglický - 3 180 0,29% český - 2 007
0,23% rómsky - 1 576 0,2% nemecký - 1 385 0,04% taliansky - 241
0,02% španielsky - 162 0,02% francúzsky - 122 0,02% posunková reč - 117
0,01% ruský - 71 0,01% poľský - 63 0,01% srbský - 48
0,01% grécky - 43 0,0% vietnamský - 28 0,0% rumunský - 19
0,0% ukrajinský - 18 0,0% arabský - 18 0,0% jidiš - 18
0,0% chorvátsky - 17 0,0% rusínsky - 17 0,0% albánsky - 6
0,0% bulharský - 2
Zobraziť celú tabuľku
61,85% slovenský - 424 728 25,4% maďarský - 174 426 11,4% nezistený - 78 254
0,82% rómsky - 5 643 0,36% ostatný - 2 489 0,25% český - 1 696
0,14% anglický - 956 0,07% nemecký - 491 0,03% taliansky - 181
0,02% vietnamský - 152 0,02% ruský - 145 0,02% posunková reč - 120
0,02% poľský - 117 0,01% španielsky - 93 0,01% francúzsky - 65
0,01% rusínsky - 50 0,01% srbský - 48 0,01% ukrajinský - 46
0,01% chorvátsky - 39 0,0% rumunský - 32 0,0% albánsky - 30
0,0% grécky - 24 0,0% jidiš - 16 0,0% arabský - 16
0,0% bulharský - 10
Zobraziť celú tabuľku
53,34% Áno - 366 296 33,34% Nie - 228 924 13,78% Nezistené - 94 647
Zobraziť celú tabuľku
45,92% Áno - 315 300 38,25% Nie - 262 616 16,3% Nezistené - 111 951
Zobraziť celú tabuľku
48,56% Áno - 333 423 36,7% Nie - 252 017 15,21% Nezistené - 104 427
Zobraziť celú tabuľku
44,48% Nie - 305 439 37,84% Áno - 259 844 18,14% Nezistené - 124 584
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu