Nitrianský kraj - Tabuľky miest

Aktívnych organizácií 97 436
Všetkých organizácií 178 676
Obyvateľov 686 662
Mužov / Žien 333 558 / 353 104
Počet okresov 7
Počet miest / obcí 15 / 339
Rozloha 634 3,7 km2
Hustota 111 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Mesto Nitra 15 671 org.
2. Mesto Komárno 9 715 org.
3. Mesto Nové Zámky 6 263 org.
4. Mesto Levice 5 707 org.
5. Mesto Topoľčany 4 090 org.
6. Mesto Šaľa 3 503 org.
1. Mesto Tlmače 544 org.
2. Mesto Hurbanovo 998 org.
3. Mesto Šahy 999 org.
4. Mesto Želiezovce 1 025 org.
5. Mesto Šurany 1 069 org.
6. Mesto Kolárovo 1 256 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Mesto Nitra 78 351 obyv.
2. Mesto Nové Zámky 39 219 obyv.
3. Mesto Komárno 34 561 obyv.
4. Mesto Levice 34 226 obyv.
5. Mesto Topoľčany 26 629 obyv.
6. Mesto Šaľa 23 098 obyv.
1. Mesto Tlmače 3 738 obyv.
2. Mesto Želiezovce 7 115 obyv.
3. Mesto Šahy 7 544 obyv.
4. Mesto Hurbanovo 7 656 obyv.
5. Mesto Vráble 8 843 obyv.
6. Mesto Šurany 10 080 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Mesto Nitra 40 909 žien
2. Mesto Nové Zámky 20 555 žien
3. Mesto Komárno 18 078 žien
4. Mesto Levice 17 868 žien
5. Mesto Topoľčany 13 794 žien
6. Mesto Šaľa 11 850 žien
1. Mesto Tlmače 1 922 žien
2. Mesto Želiezovce 3 729 žien
3. Mesto Hurbanovo 3 949 žien
4. Mesto Šahy 3 983 žien
5. Mesto Vráble 4 561 žien
6. Mesto Šurany 5 205 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Mesto Nitra 37 442 mužov
2. Mesto Nové Zámky 18 664 mužov
3. Mesto Komárno 16 483 mužov
4. Mesto Levice 16 358 mužov
5. Mesto Topoľčany 12 835 mužov
6. Mesto Šaľa 11 248 mužov
1. Mesto Tlmače 1 816 mužov
2. Mesto Želiezovce 3 386 mužov
3. Mesto Šahy 3 561 mužov
4. Mesto Hurbanovo 3 707 mužov
5. Mesto Vráble 4 282 mužov
6. Mesto Šurany 4 875 mužov

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Mesto Kolárovo 106 km2
2. Mesto Komárno 103 km2
3. Mesto Nitra 100 km2
4. Mesto Nové Zámky 72 km2
5. Mesto Levice 60 km2
6. Mesto Hurbanovo 59 km2
1. Mesto Tlmače 4 km2
2. Mesto Štúrovo 13 km2
3. Mesto Zlaté Moravce 27 km2
4. Mesto Topoľčany 27 km2
5. Mesto Vráble 38 km2
6. Mesto Šahy 42 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Mesto Topoľčany 1 025 oby/km2
2. Mesto Tlmače 855 oby/km2
3. Mesto Nitra 830 oby/km2
4. Mesto Štúrovo 798 oby/km2
5. Mesto Levice 572 oby/km2
6. Mesto Nové Zámky 553 oby/km2
1. Mesto Kolárovo 101 oby/km2
2. Mesto Želiezovce 132 oby/km2
3. Mesto Hurbanovo 135 oby/km2
4. Mesto Šurany 172 oby/km2
5. Mesto Šahy 185 oby/km2
6. Mesto Vráble 243 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najvyššie mestá

Najnižšie mestá

1. Mesto Zlaté Moravce 192 m.n.m.
2. Mesto Tlmače 189 m.n.m.
3. Mesto Topoľčany 187 m.n.m.
4. Mesto Nitra 167 m.n.m.
5. Mesto Levice 165 m.n.m.
6. Mesto Vráble 144 m.n.m.
1. Mesto Komárno 109 m.n.m.
2. Mesto Štúrovo 109 m.n.m.
3. Mesto Kolárovo 110 m.n.m.
4. Mesto Nové Zámky 114 m.n.m.
5. Mesto Hurbanovo 114 m.n.m.
6. Mesto Šaľa 116 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najnovšie mestá

Najstaršie mestá

1. Mesto Nové Zámky rok 1573
2. Mesto Štúrovo rok 1546
3. Mesto Hurbanovo rok 1329
4. Mesto Želiezovce rok 1274
5. Mesto Kolárovo rok 1268
6. Mesto Vráble rok 1265
1. Mesto Nitra rok 826
2. Mesto Šaľa rok 1002
3. Mesto Tlmače rok 1075
4. Mesto Komárno rok 1075
5. Mesto Zlaté Moravce rok 1113
6. Mesto Šurany rok 1138
Zobraz celú tabuľku