Nitrianský kraj - Tabuľky obcí

Aktívnych organizácií 97 436
Všetkých organizácií 178 676
Obyvateľov 686 662
Mužov / Žien 333 558 / 353 104
Počet okresov 7
Počet miest / obcí 15 / 339
Rozloha 634 3,7 km2
Hustota 111 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Obec Veľké Zálužie 600 org.
2. Obec Močenok 553 org.
3. Obec Tvrdošovce 474 org.
4. Obec Nesvady 472 org.
5. Obec Dvory nad Žitavou 462 org.
6. Obec Tešedíkovo 458 org.
1. Obec Lula 11 org.
2. Obec Jesenské 11 org.
3. Obec Pečenice 12 org.
4. Obec Svrbice 14 org.
5. Obec Bohunice 16 org.
6. Obec Žemliare 16 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Obec Tvrdošovce 5 181 obyv.
2. Obec Dvory nad Žitavou 5 148 obyv.
3. Obec Nesvady 5 090 obyv.
4. Obec Palárikovo 4 328 obyv.
5. Obec Močenok 4 300 obyv.
6. Obec Komjatice 4 297 obyv.
1. Obec Jesenské 50 obyv.
2. Obec Pečenice 118 obyv.
3. Obec Mudroňovo 123 obyv.
4. Obec Bohunice 137 obyv.
5. Obec Lipové 147 obyv.
6. Obec Žemliare 163 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Obec Tvrdošovce 2 646 žien
2. Obec Dvory nad Žitavou 2 598 žien
3. Obec Nesvady 2 592 žien
4. Obec Komjatice 2 203 žien
5. Obec Palárikovo 2 177 žien
6. Obec Močenok 2 156 žien
1. Obec Jesenské 27 žien
2. Obec Mudroňovo 51 žien
3. Obec Pečenice 58 žien
4. Obec Lipové 68 žien
5. Obec Bohunice 75 žien
6. Obec Zalaba 79 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Obec Dvory nad Žitavou 2 550 mužov
2. Obec Tvrdošovce 2 535 mužov
3. Obec Nesvady 2 498 mužov
4. Obec Palárikovo 2 151 mužov
5. Obec Močenok 2 144 mužov
6. Obec Komjatice 2 094 mužov
1. Obec Jesenské 23 mužov
2. Obec Pečenice 60 mužov
3. Obec Bohunice 62 mužov
4. Obec Mudroňovo 72 mužov
5. Obec Žemliare 75 mužov
6. Obec Lipové 79 mužov

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Obec Tovarníky 267 oby/km2
2. Obec Lužianky 227 oby/km2
3. Obec Hrušovany 205 oby/km2
4. Obec Nitrianske Hrnčiarovce 200 oby/km2
5. Obec Čakajovce 197 oby/km2
6. Obec Bánov 190 oby/km2
1. Obec Jabloňovce 6 oby/km2
2. Obec Podhradie 10 oby/km2
3. Obec Jesenské 11 oby/km2
4. Obec Bohunice 12 oby/km2
5. Obec Devičany 13 oby/km2
6. Obec Zlatno 15 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najnižšie obce

Najvyššie obce

1. Obec Kravany nad Dunajom 107 m.n.m.
2. Obec Nána 108 m.n.m.
3. Obec Iža 108 m.n.m.
4. Obec Čalovec 108 m.n.m.
5. Obec Patince 109 m.n.m.
6. Obec Bodzianské Lúky 109 m.n.m.
1. Obec Uhliská 610 m.n.m.
2. Obec Podhradie 434 m.n.m.
3. Obec Skýcov 422 m.n.m.
4. Obec Jedľové Kostoľany 394 m.n.m.
5. Obec Pukanec 352 m.n.m.
6. Obec Ipeľské Úľany 332 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najstaršie obce

Najnovšie obce

1. Obec Diakovce rok 1002
2. Obec Dvory nad Žitavou rok 1075
3. Obec Tesárske Mlyňany rok 1075
4. Obec Tajná rok 1075
5. Obec Žikava rok 1075
6. Obec Podhájska rok 1075
1. Obec Veľká Dolina rok 1956
2. Obec Dedina Mládeže rok 1954
3. Obec Jatov rok 1952
4. Obec Rastislavice rok 1936
5. Obec Lipové rok 1926
6. Obec Šrobárová rok 1926
Zobraz celú tabuľku