Nitrianský kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 97 436
Všetkých organizácií 178 676
Obyvateľov 686 662
Mužov / Žien 333 558 / 353 104
Počet okresov 7
Počet miest / obcí 15 / 339
Rozloha 634 3,7 km2
Hustota 111 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Nitra 25 548 org.
2. Okres Nové Zámky 17 668 org.
3. Okres Komárno 17 537 org.
4. Okres Levice 15 100 org.
5. Okres Topoľčany 9 267 org.
6. Okres Šaľa 6 961 org.
1. Okres Zlaté Moravce 5 355 org.
2. Okres Šaľa 6 961 org.
3. Okres Topoľčany 9 267 org.
4. Okres Levice 15 100 org.
5. Okres Komárno 17 537 org.
6. Okres Nové Zámky 17 668 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Nitra 160 040 obyv.
2. Okres Nové Zámky 142 964 obyv.
3. Okres Levice 113 913 obyv.
4. Okres Komárno 103 709 obyv.
5. Okres Topoľčany 71 847 obyv.
6. Okres Šaľa 52 938 obyv.
1. Okres Zlaté Moravce 41 251 obyv.
2. Okres Šaľa 52 938 obyv.
3. Okres Topoľčany 71 847 obyv.
4. Okres Komárno 103 709 obyv.
5. Okres Levice 113 913 obyv.
6. Okres Nové Zámky 142 964 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Nitra 82 694 žien
2. Okres Nové Zámky 73 713 žien
3. Okres Levice 58 904 žien
4. Okres Komárno 53 125 žien
5. Okres Topoľčany 36 563 žien
6. Okres Šaľa 27 043 žien
1. Okres Zlaté Moravce 21 062 žien
2. Okres Šaľa 27 043 žien
3. Okres Topoľčany 36 563 žien
4. Okres Komárno 53 125 žien
5. Okres Levice 58 904 žien
6. Okres Nové Zámky 73 713 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Nitra 77 346 mužov
2. Okres Nové Zámky 69 251 mužov
3. Okres Levice 55 009 mužov
4. Okres Komárno 50 584 mužov
5. Okres Topoľčany 35 284 mužov
6. Okres Šaľa 25 895 mužov
1. Okres Zlaté Moravce 20 189 mužov
2. Okres Šaľa 25 895 mužov
3. Okres Topoľčany 35 284 mužov
4. Okres Komárno 50 584 mužov
5. Okres Levice 55 009 mužov
6. Okres Nové Zámky 69 251 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Levice 155 1.1 km2
2. Okres Nové Zámky 134 7.1 km2
3. Okres Komárno 110 0.1 km2
4. Okres Nitra 87 0.7 km2
5. Okres Topoľčany 59 7.6 km2
6. Okres Zlaté Moravce 52 1.2 km2
1. Okres Šaľa 35 5.9 km2
2. Okres Zlaté Moravce 52 1.2 km2
3. Okres Topoľčany 59 7.6 km2
4. Okres Nitra 87 0.7 km2
5. Okres Komárno 110 0.1 km2
6. Okres Nové Zámky 134 7.1 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Nitra 190 oby/km2
2. Okres Šaľa 151 oby/km2
3. Okres Topoľčany 124 oby/km2
4. Okres Nové Zámky 108 oby/km2
5. Okres Komárno 97 oby/km2
6. Okres Zlaté Moravce 82 oby/km2
1. Okres Levice 76 oby/km2
2. Okres Zlaté Moravce 82 oby/km2
3. Okres Komárno 97 oby/km2
4. Okres Nové Zámky 108 oby/km2
5. Okres Topoľčany 124 oby/km2
6. Okres Šaľa 151 oby/km2
Zobraz celú tabuľku