Prešovský kraj - Mapy

Aktívnych organizácií 104 005
Všetkých organizácií 188 557
Obyvateľov 818 916
Mužov / Žien 404 262 / 414 654
Počet okresov 13
Počet miest / obcí 23 / 643
Rozloha 897 3,9 km2
Hustota 90 oby/km2
Map_population
Počet obyvateľov
Map_sex
Prevládajúce pohlavie
Map_organizations
Počet organizácií