Prešovský kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 104 005
Všetkých organizácií 188 557
Obyvateľov 818 916
Mužov / Žien 404 262 / 414 654
Počet okresov 13
Počet miest / obcí 23 / 643
Rozloha 897 3,9 km2
Hustota 90 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
18,88% bez školského vzdelania - 154 617
18,71% úplné stredné odborné (s maturitou) - 153 200
16,9% základné - 138 429
12,77% učňovské (bez maturity) - 104 607
8,9% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 72 883
8,9% stredné odborné (bez maturity) - 72 848
3,98% úplné stredné všeobecné - 32 573
3,54% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 28 949
3,0% nezistené - 24 540
2,3% vysokoškolské bakalárske - 18 828
1,15% vyššie odborné vzdelanie - 9 455
0,44% vysokoškolské doktorandské - 3 598
Zobraziť celú tabuľku
61,13% Rímskokatolícka cirkev - 500 619
14,02% Gréckokatolícka cirkev - 114 799
9,57% nezistené - 78 340
5,49% bez vyznania - 44 983
4,52% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 36 989
3,61% Pravoslávna cirkev - 29 531
0,32% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 2 646
0,26% iné - 2 124
0,11% Apoštolská cirkev - 880
0,09% Cirkev bratská - 741
0,09% Reformovaná kresťanská cirkev - 724
0,06% Kresťanské zbory - 489
0,06% Evanjelická cirkev metodistická - 483
0,05% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 393
0,04% Bratská jednota baptistov - 337
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 134
0,01% Cirkev československá husitská - 102
0,01% Bahájske spoločenstvo - 75
0,01% Starokatolícka cirkev - 67
0,01% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 44
0,0% Novoapoštolská cirkev - 27
Zobraziť celú tabuľku
81,61% slovenská - 668 300 7,89% nezistená - 64 631 5,26% rómska - 43 097
3,52% rusínska - 28 835 0,45% ukrajinská - 3 714 0,32% česká - 2 610
0,1% ostatné - 787 0,08% maďarská - 646 0,08% poľská - 630
0,07% nemecká - 556 0,04% ruská - 307 0,03% moravská - 217
0,01% bulharská - 75 0,01% židovská - 52 0,0% chorvátska - 36
0,0% srbská - 34
Zobraziť celú tabuľku
77,08% slovenský - 631 193 8,43% nezistený - 69 035 6,99% rómsky - 57 228
5,87% rusínsky - 48 071 0,36% český - 2 924 0,29% ukrajinský - 2 388
0,12% maďarský - 977 0,09% nemecký - 697 0,08% poľský - 695
0,04% ruský - 317 0,03% ostatný - 231 0,02% anglický - 175
0,01% vietnamský - 115 0,01% posunková reč - 114 0,01% taliansky - 60
0,01% srbský - 51 0,01% jidiš - 49 0,0% albánsky - 38
0,0% chorvátsky - 35 0,0% rumunský - 34 0,0% arabský - 30
0,0% francúzsky - 28 0,0% španielsky - 23 0,0% bulharský - 10
0,0% grécky - 9
Zobraziť celú tabuľku
82,79% slovenský - 678 005 10,4% nezistený - 85 183 2,83% rusínsky - 23 145
1,77% rómsky - 14 527 0,55% anglický - 4 465 0,4% ostatný - 3 246
0,29% český - 2 384 0,19% nemecký - 1 532 0,08% ukrajinský - 690
0,03% taliansky - 269 0,03% poľský - 229 0,02% francúzsky - 160
0,02% maďarský - 158 0,02% posunková reč - 152 0,02% španielsky - 144
0,01% ruský - 59 0,01% srbský - 45 0,01% grécky - 45
0,0% jidiš - 22 0,0% chorvátsky - 19 0,0% arabský - 13
0,0% vietnamský - 12 0,0% bulharský - 11 0,0% rumunský - 7
0,0% albánsky - 5
Zobraziť celú tabuľku
71,89% slovenský - 588 724 13,26% nezistený - 108 620 7,59% rómsky - 62 163
5,54% rusínsky - 45 378 0,33% ostatný - 2 742 0,22% český - 1 766
0,18% ukrajinský - 1 434 0,14% anglický - 1 117 0,11% nemecký - 930
0,04% maďarský - 362 0,04% poľský - 339 0,02% taliansky - 185
0,02% ruský - 167 0,02% posunková reč - 155 0,01% vietnamský - 90
0,01% francúzsky - 85 0,01% španielsky - 63 0,01% srbský - 51
0,0% grécky - 33 0,0% chorvátsky - 24 0,0% albánsky - 24
0,0% rumunský - 22 0,0% jidiš - 22 0,0% arabský - 18
0,0% bulharský - 13
Zobraziť celú tabuľku
50,78% Áno - 415 866 34,69% Nie - 284 114 13,99% Nezistené - 114 547
Zobraziť celú tabuľku
43,21% Áno - 353 868 40,25% Nie - 329 582 16,01% Nezistené - 131 077
Zobraziť celú tabuľku
46,56% Áno - 381 300 37,83% Nie - 309 760 15,08% Nezistené - 123 467
Zobraziť celú tabuľku
46,56% Nie - 381 300 35,44% Áno - 290 242 17,46% Nezistené - 142 985
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu