Prešovský kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 104 005
Všetkých organizácií 188 557
Obyvateľov 818 916
Mužov / Žien 404 262 / 414 654
Počet okresov 13
Počet miest / obcí 23 / 643
Rozloha 897 3,9 km2
Hustota 90 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Prešov 23 595 org.
2. Okres Poprad 14 919 org.
3. Okres Bardejov 10 223 org.
4. Okres Vranov nad Topľou 8 714 org.
5. Okres Stará Ľubovňa 8 707 org.
6. Okres Humenné 7 444 org.
1. Okres Medzilaborce 1 276 org.
2. Okres Stropkov 2 705 org.
3. Okres Levoča 3 535 org.
4. Okres Snina 4 368 org.
5. Okres Svidník 4 644 org.
6. Okres Sabinov 6 579 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Prešov 171 202 obyv.
2. Okres Poprad 104 411 obyv.
3. Okres Vranov nad Topľou 80 227 obyv.
4. Okres Bardejov 77 858 obyv.
5. Okres Kežmarok 71 947 obyv.
6. Okres Humenné 63 905 obyv.
1. Okres Medzilaborce 12 310 obyv.
2. Okres Stropkov 20 787 obyv.
3. Okres Svidník 33 094 obyv.
4. Okres Levoča 33 444 obyv.
5. Okres Snina 37 739 obyv.
6. Okres Stará Ľubovňa 53 271 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Prešov 87 459 žien
2. Okres Poprad 53 603 žien
3. Okres Vranov nad Topľou 40 439 žien
4. Okres Bardejov 39 233 žien
5. Okres Kežmarok 36 053 žien
6. Okres Humenné 32 536 žien
1. Okres Medzilaborce 6 215 žien
2. Okres Stropkov 10 434 žien
3. Okres Svidník 16 745 žien
4. Okres Levoča 16 802 žien
5. Okres Snina 19 201 žien
6. Okres Stará Ľubovňa 26 582 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Prešov 83 743 mužov
2. Okres Poprad 50 808 mužov
3. Okres Vranov nad Topľou 39 788 mužov
4. Okres Bardejov 38 625 mužov
5. Okres Kežmarok 35 894 mužov
6. Okres Humenné 31 369 mužov
1. Okres Medzilaborce 6 095 mužov
2. Okres Stropkov 10 353 mužov
3. Okres Svidník 16 349 mužov
4. Okres Levoča 16 642 mužov
5. Okres Snina 18 538 mužov
6. Okres Stará Ľubovňa 26 689 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Poprad 110 5.4 km2
2. Okres Bardejov 93 6.2 km2
3. Okres Prešov 93 3.7 km2
4. Okres Kežmarok 83 9.3 km2
5. Okres Snina 80 4.7 km2
6. Okres Vranov nad Topľou 76 9.5 km2
1. Okres Levoča 35 7.3 km2
2. Okres Stropkov 38 9.0 km2
3. Okres Medzilaborce 42 7.3 km2
4. Okres Sabinov 48 3.5 km2
5. Okres Svidník 54 9.8 km2
6. Okres Stará Ľubovňa 62 4.0 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Prešov 180 oby/km2
2. Okres Sabinov 119 oby/km2
3. Okres Vranov nad Topľou 103 oby/km2
4. Okres Poprad 95 oby/km2
5. Okres Levoča 93 oby/km2
6. Okres Humenné 85 oby/km2
1. Okres Medzilaborce 28 oby/km2
2. Okres Snina 48 oby/km2
3. Okres Stropkov 53 oby/km2
4. Okres Svidník 60 oby/km2
5. Okres Kežmarok 82 oby/km2
6. Okres Bardejov 83 oby/km2
Zobraz celú tabuľku