Trenčianský kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 78 281
Všetkých organizácií 143 330
Obyvateľov 592 394
Mužov / Žien 290 613 / 301 781
Počet okresov 9
Počet miest / obcí 18 / 258
Rozloha 450 1,9 km2
Hustota 133 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
22,09% úplné stredné odborné (s maturitou) - 130 842
15,02% učňovské (bez maturity) - 88 969
13,74% bez školského vzdelania - 81 369
12,97% základné - 76 829
12,0% stredné odborné (bez maturity) - 71 074
9,88% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 58 527
3,91% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 23 166
3,86% úplné stredné všeobecné - 22 844
2,81% nezistené - 16 624
2,29% vysokoškolské bakalárske - 13 558
1,4% vyššie odborné vzdelanie - 8 281
0,38% vysokoškolské doktorandské - 2 245
Zobraziť celú tabuľku
64,33% Rímskokatolícka cirkev - 381 093
15,33% bez vyznania - 90 842
10,9% nezistené - 64 595
8,16% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 48 327
0,43% iné - 2 554
0,23% Gréckokatolícka cirkev - 1 338
0,18% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1 082
0,16% Kresťanské zbory - 946
0,15% Evanjelická cirkev metodistická - 899
0,11% Pravoslávna cirkev - 635
0,08% Apoštolská cirkev - 449
0,05% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 319
0,05% Reformovaná kresťanská cirkev - 297
0,03% Cirkev československá husitská - 190
0,03% Cirkev bratská - 186
0,02% Bahájske spoločenstvo - 128
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 126
0,02% Starokatolícka cirkev - 124
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 115
0,01% Bratská jednota baptistov - 73
0,0% Novoapoštolská cirkev - 10
Zobraziť celú tabuľku
92,09% slovenská - 545 535 6,84% nezistená - 40 506 0,69% česká - 4 106
0,14% ostatné - 837 0,13% maďarská - 797 0,1% rómska - 574
0,09% moravská - 540 0,09% nemecká - 538 0,04% poľská - 230
0,04% ukrajinská - 222 0,03% ruská - 160 0,02% rusínska - 116
0,01% bulharská - 59 0,01% srbská - 47 0,01% chorvátska - 34
0,0% židovská - 27
Zobraziť celú tabuľku
91,59% slovenský - 542 578 7,27% nezistený - 43 089 0,84% český - 4 958
0,19% maďarský - 1 119 0,08% nemecký - 448 0,04% ostatný - 258
0,04% rómsky - 251 0,04% poľský - 237 0,04% ruský - 232
0,03% ukrajinský - 196 0,03% rusínsky - 177 0,02% anglický - 123
0,02% posunková reč - 116 0,01% rumunský - 81 0,01% taliansky - 78
0,01% vietnamský - 74 0,01% srbský - 61 0,01% arabský - 50
0,01% jidiš - 49 0,01% chorvátsky - 45 0,01% španielsky - 41
0,01% francúzsky - 34 0,0% albánsky - 13 0,0% grécky - 13
0,0% bulharský - 7
Zobraziť celú tabuľku
89,64% slovenský - 531 033 8,98% nezistený - 53 170 0,54% anglický - 3 223
0,41% český - 2 409 0,31% ostatný - 1 837 0,22% nemecký - 1 316
0,05% taliansky - 287 0,03% maďarský - 169 0,03% posunková reč - 167
0,03% španielsky - 164 0,03% francúzsky - 162 0,02% rómsky - 98
0,01% grécky - 52 0,01% ruský - 42 0,01% poľský - 40
0,01% rusínsky - 31 0,01% rumunský - 30 0,0% chorvátsky - 22
0,0% srbský - 20 0,0% arabský - 16 0,0% ukrajinský - 13
0,0% jidiš - 11 0,0% vietnamský - 8 0,0% bulharský - 4
0,0% albánsky - 4
Zobraziť celú tabuľku
85,25% slovenský - 505 002 13,88% nezistený - 82 217 0,39% český - 2 327
0,27% ostatný - 1 574 0,17% anglický - 1 008 0,09% nemecký - 530
0,05% rómsky - 290 0,05% maďarský - 288 0,03% taliansky - 198
0,03% posunková reč - 172 0,02% ruský - 102 0,02% francúzsky - 90
0,01% španielsky - 85 0,01% poľský - 78 0,01% rusínsky - 71
0,01% rumunský - 54 0,01% ukrajinský - 51 0,01% chorvátsky - 37
0,01% srbský - 36 0,0% grécky - 28 0,0% vietnamský - 28
0,0% arabský - 26 0,0% jidiš - 18 0,0% albánsky - 12
0,0% bulharský - 6
Zobraziť celú tabuľku
54,65% Áno - 323 722 30,52% Nie - 180 817 15,16% Nezistené - 89 789
Zobraziť celú tabuľku
47,61% Áno - 282 045 35,17% Nie - 208 318 17,55% Nezistené - 103 965
Zobraziť celú tabuľku
50,87% Áno - 301 356 33,05% Nie - 195 771 16,41% Nezistené - 97 201
Zobraziť celú tabuľku
41,52% Nie - 245 991 39,29% Áno - 232 763 19,51% Nezistené - 115 574
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu