Trenčianský kraj - Tabuľky miest

Aktívnych organizácií 78 281
Všetkých organizácií 143 330
Obyvateľov 592 394
Mužov / Žien 290 613 / 301 781
Počet okresov 9
Počet miest / obcí 18 / 258
Rozloha 450 1,9 km2
Hustota 133 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Mesto Trenčín 11 021 org.
2. Mesto Prievidza 6 980 org.
3. Mesto Považská Bystrica 6 874 org.
4. Mesto Dubnica nad Váhom 3 530 org.
5. Mesto Nové Mesto nad Váhom 3 047 org.
6. Mesto Partizánske 2 968 org.
1. Mesto Nováky 571 org.
2. Mesto Trenčianske Teplice 585 org.
3. Mesto Brezová pod Bradlom 617 org.
4. Mesto Nemšová 744 org.
5. Mesto Ilava 847 org.
6. Mesto Bojnice 889 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Mesto Trenčín 55 886 obyv.
2. Mesto Prievidza 48 134 obyv.
3. Mesto Považská Bystrica 40 817 obyv.
4. Mesto Dubnica nad Váhom 24 975 obyv.
5. Mesto Partizánske 23 709 obyv.
6. Mesto Nové Mesto nad Váhom 20 208 obyv.
1. Mesto Trenčianske Teplice 4 144 obyv.
2. Mesto Nováky 4 262 obyv.
3. Mesto Bojnice 4 921 obyv.
4. Mesto Brezová pod Bradlom 5 041 obyv.
5. Mesto Ilava 5 483 obyv.
6. Mesto Nemšová 6 271 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Mesto Trenčín 29 087 žien
2. Mesto Prievidza 24 647 žien
3. Mesto Považská Bystrica 20 994 žien
4. Mesto Dubnica nad Váhom 12 751 žien
5. Mesto Partizánske 12 255 žien
6. Mesto Nové Mesto nad Váhom 10 395 žien
1. Mesto Nováky 2 179 žien
2. Mesto Trenčianske Teplice 2 185 žien
3. Mesto Bojnice 2 557 žien
4. Mesto Brezová pod Bradlom 2 587 žien
5. Mesto Ilava 2 773 žien
6. Mesto Nemšová 3 161 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Mesto Trenčín 26 799 mužov
2. Mesto Prievidza 23 487 mužov
3. Mesto Považská Bystrica 19 823 mužov
4. Mesto Dubnica nad Váhom 12 224 mužov
5. Mesto Partizánske 11 454 mužov
6. Mesto Nové Mesto nad Váhom 9 813 mužov
1. Mesto Trenčianske Teplice 1 959 mužov
2. Mesto Nováky 2 083 mužov
3. Mesto Bojnice 2 364 mužov
4. Mesto Brezová pod Bradlom 2 454 mužov
5. Mesto Ilava 2 710 mužov
6. Mesto Nemšová 3 110 mužov

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Mesto Prievidza 1 161 oby/km2
2. Mesto Partizánske 1 078 oby/km2
3. Mesto Nová Dubnica 1 039 oby/km2
4. Mesto Bánovce nad Bebravou 760 oby/km2
5. Mesto Trenčín 688 oby/km2
6. Mesto Nové Mesto nad Váhom 622 oby/km2
1. Mesto Brezová pod Bradlom 129 oby/km2
2. Mesto Nemšová 189 oby/km2
3. Mesto Stará Turá 190 oby/km2
4. Mesto Handlová 206 oby/km2
5. Mesto Ilava 229 oby/km2
6. Mesto Nováky 229 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najvyššie mestá

Najnižšie mestá

1. Mesto Handlová 465 m.n.m.
2. Mesto Stará Turá 386 m.n.m.
3. Mesto Považská Bystrica 321 m.n.m.
4. Mesto Myjava 313 m.n.m.
5. Mesto Ilava 313 m.n.m.
6. Mesto Prievidza 309 m.n.m.
1. Mesto Nové Mesto nad Váhom 189 m.n.m.
2. Mesto Partizánske 190 m.n.m.
3. Mesto Bánovce nad Bebravou 209 m.n.m.
4. Mesto Trenčín 217 m.n.m.
5. Mesto Nováky 242 m.n.m.
6. Mesto Nemšová 245 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najnovšie mestá

Najstaršie mestá