Trenčianský kraj - Tabuľky obcí

Aktívnych organizácií 78 281
Všetkých organizácií 143 330
Obyvateľov 592 394
Mužov / Žien 290 613 / 301 781
Počet okresov 9
Počet miest / obcí 18 / 258
Rozloha 450 1,9 km2
Hustota 133 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Obec Beluša 5 828 obyv.
2. Obec Trenčianska Teplá 4 168 obyv.
3. Obec Bošany 4 137 obyv.
4. Obec Kanianka 4 136 obyv.
5. Obec Lednické Rovne 4 094 obyv.
6. Obec Čachtice 4 012 obyv.
1. Obec Uhrovské Podhradie 37 obyv.
2. Obec Omastiná 41 obyv.
3. Obec Trebichava 41 obyv.
4. Obec Haluzice 62 obyv.
5. Obec Cimenná 93 obyv.
6. Obec Livina 113 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Obec Beluša 2 985 žien
2. Obec Bošany 2 130 žien
3. Obec Trenčianska Teplá 2 109 žien
4. Obec Kanianka 2 093 žien
5. Obec Lednické Rovne 2 060 žien
6. Obec Čachtice 2 043 žien
1. Obec Omastiná 15 žien
2. Obec Trebichava 16 žien
3. Obec Uhrovské Podhradie 17 žien
4. Obec Haluzice 30 žien
5. Obec Cimenná 46 žien
6. Obec Dubnička 56 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Obec Beluša 2 843 mužov
2. Obec Trenčianska Teplá 2 059 mužov
3. Obec Kanianka 2 043 mužov
4. Obec Lednické Rovne 2 034 mužov
5. Obec Bošany 2 007 mužov
6. Obec Lehota pod Vtáčnikom 1 982 mužov
1. Obec Uhrovské Podhradie 20 mužov
2. Obec Trebichava 25 mužov
3. Obec Omastiná 26 mužov
4. Obec Haluzice 32 mužov
5. Obec Cimenná 47 mužov
6. Obec Čierna Lehota 54 mužov

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Obec Valaská Belá 64 km2
2. Obec Papradno 55 km2
3. Obec Zliechov 54 km2
4. Obec Horná Súča 53 km2
5. Obec Beluša 51 km2
6. Obec Vrbovce 51 km2
1. Obec Libichava 2 km2
2. Obec Záskalie 2 km2
3. Obec Dvorec 2 km2
4. Obec Počarová 2 km2
5. Obec Opatovce 2 km2
6. Obec Poluvsie 2 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Obec Kanianka 522 oby/km2
2. Obec Lednické Rovne 384 oby/km2
3. Obec Bošany 294 oby/km2
4. Obec Poluvsie 269 oby/km2
5. Obec Trenčianska Teplá 267 oby/km2
6. Obec Chynorany 266 oby/km2
1. Obec Uhrovské Podhradie 3 oby/km2
2. Obec Trebichava 3 oby/km2
3. Obec Omastiná 3 oby/km2
4. Obec Čierna Lehota 8 oby/km2
5. Obec Zliechov 11 oby/km2
6. Obec Nová Lehota 11 oby/km2
Zobraz celú tabuľku

Najnižšie obce

Najvyššie obce

1. Obec Očkov 166 m.n.m.
2. Obec Pobedim 167 m.n.m.
3. Obec Horná Streda 169 m.n.m.
4. Obec Modrovka 171 m.n.m.
5. Obec Brunovce 172 m.n.m.
6. Obec Potvorice 174 m.n.m.
1. Obec Vršatské Podhradie 659 m.n.m.
2. Obec Mojtín 619 m.n.m.
3. Obec Čavoj 580 m.n.m.
4. Obec Zliechov 562 m.n.m.
5. Obec Podhradie 549 m.n.m.
6. Obec Horná Mariková 530 m.n.m.
Zobraz celú tabuľku

Najstaršie obce

Najnovšie obce

1. Obec Skačany rok 1078
2. Obec Krásno rok 1078
3. Obec Borčany rok 1113
4. Obec Nadlice rok 1113
5. Obec Kocurany rok 1113
6. Obec Šišov rok 1113
1. Obec Chvojnica rok 1957
2. Obec Priepasné rok 1957
3. Obec Hrašné rok 1955
4. Obec Brestovec rok 1955
5. Obec Rudník rok 1955
6. Obec Jablonka rok 1955
Zobraz celú tabuľku