Trenčianský kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 78 281
Všetkých organizácií 143 330
Obyvateľov 592 394
Mužov / Žien 290 613 / 301 781
Počet okresov 9
Počet miest / obcí 18 / 258
Rozloha 450 1,9 km2
Hustota 133 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Trenčín 17 833 org.
2. Okres Prievidza 16 537 org.
3. Okres Považská Bystrica 9 892 org.
4. Okres Nové Mesto nad Váhom 7 895 org.
5. Okres Ilava 7 862 org.
6. Okres Partizánske 5 629 org.
1. Okres Myjava 3 232 org.
2. Okres Bánovce nad Bebravou 4 238 org.
3. Okres Púchov 5 163 org.
4. Okres Partizánske 5 629 org.
5. Okres Ilava 7 862 org.
6. Okres Nové Mesto nad Váhom 7 895 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Prievidza 137 050 obyv.
2. Okres Trenčín 113 662 obyv.
3. Okres Považská Bystrica 63 263 obyv.
4. Okres Nové Mesto nad Váhom 62 468 obyv.
5. Okres Ilava 60 428 obyv.
6. Okres Partizánske 46 735 obyv.
1. Okres Myjava 27 229 obyv.
2. Okres Bánovce nad Bebravou 36 963 obyv.
3. Okres Púchov 44 596 obyv.
4. Okres Partizánske 46 735 obyv.
5. Okres Ilava 60 428 obyv.
6. Okres Nové Mesto nad Váhom 62 468 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Prievidza 69 289 žien
2. Okres Trenčín 58 253 žien
3. Okres Považská Bystrica 32 158 žien
4. Okres Nové Mesto nad Váhom 31 967 žien
5. Okres Ilava 30 835 žien
6. Okres Partizánske 23 761 žien
1. Okres Myjava 13 900 žien
2. Okres Bánovce nad Bebravou 18 853 žien
3. Okres Púchov 22 765 žien
4. Okres Partizánske 23 761 žien
5. Okres Ilava 30 835 žien
6. Okres Nové Mesto nad Váhom 31 967 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Prievidza 67 761 mužov
2. Okres Trenčín 55 409 mužov
3. Okres Považská Bystrica 31 105 mužov
4. Okres Nové Mesto nad Váhom 30 501 mužov
5. Okres Ilava 29 593 mužov
6. Okres Partizánske 22 974 mužov
1. Okres Myjava 13 329 mužov
2. Okres Bánovce nad Bebravou 18 110 mužov
3. Okres Púchov 21 831 mužov
4. Okres Partizánske 22 974 mužov
5. Okres Ilava 29 593 mužov
6. Okres Nové Mesto nad Váhom 30 501 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Prievidza 95 9.8 km2
2. Okres Trenčín 67 4.8 km2
3. Okres Nové Mesto nad Váhom 58 0.0 km2
4. Okres Považská Bystrica 46 3.2 km2
5. Okres Bánovce nad Bebravou 46 1.9 km2
6. Okres Púchov 37 5.3 km2
1. Okres Partizánske 30 1.0 km2
2. Okres Myjava 32 7.4 km2
3. Okres Ilava 35 8.5 km2
4. Okres Púchov 37 5.3 km2
5. Okres Bánovce nad Bebravou 46 1.9 km2
6. Okres Považská Bystrica 46 3.2 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Trenčín 169 oby/km2
2. Okres Ilava 169 oby/km2
3. Okres Partizánske 156 oby/km2
4. Okres Prievidza 145 oby/km2
5. Okres Považská Bystrica 138 oby/km2
6. Okres Púchov 121 oby/km2
1. Okres Bánovce nad Bebravou 82 oby/km2
2. Okres Myjava 85 oby/km2
3. Okres Nové Mesto nad Váhom 108 oby/km2
4. Okres Púchov 121 oby/km2
5. Okres Považská Bystrica 138 oby/km2
6. Okres Prievidza 145 oby/km2
Zobraz celú tabuľku