Trnavský kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 80 748
Všetkých organizácií 146 640
Obyvateľov 557 608
Mužov / Žien 272 491 / 285 117
Počet okresov 7
Počet miest / obcí 16 / 235
Rozloha 414 6,5 km2
Hustota 135 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
19,29% úplné stredné odborné (s maturitou) - 107 570
16,43% základné - 91 604
16,16% učňovské (bez maturity) - 90 102
14,25% bez školského vzdelania - 79 441
10,19% stredné odborné (bez maturity) - 56 798
8,86% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 49 380
4,22% úplné stredné všeobecné - 23 523
3,65% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 20 345
2,38% nezistené - 13 256
2,08% vysokoškolské bakalárske - 11 594
1,49% vyššie odborné vzdelanie - 8 319
0,5% vysokoškolské doktorandské - 2 809
Zobraziť celú tabuľku
69,75% Rímskokatolícka cirkev - 388 914
12,74% bez vyznania - 71 057
9,81% nezistené - 54 705
3,67% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 20 441
1,95% Reformovaná kresťanská cirkev - 10 849
0,37% iné - 2 077
0,24% Gréckokatolícka cirkev - 1 350
0,21% Evanjelická cirkev metodistická - 1 165
0,19% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1 047
0,16% Kresťanské zbory - 866
0,12% Pravoslávna cirkev - 691
0,07% Apoštolská cirkev - 364
0,04% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 234
0,03% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 190
0,03% Cirkev československá husitská - 182
0,03% Bahájske spoločenstvo - 150
0,02% Starokatolícka cirkev - 136
0,02% Bratská jednota baptistov - 116
0,02% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 107
0,01% Cirkev bratská - 73
0,0% Novoapoštolská cirkev - 27
Zobraziť celú tabuľku
70,82% slovenská - 394 902 21,66% maďarská - 120 784 5,39% nezistená - 30 078
0,58% česká - 3 259 0,55% rómska - 3 048 0,19% ostatné - 1 046
0,07% moravská - 387 0,04% ukrajinská - 233 0,04% nemecká - 227
0,03% poľská - 195 0,03% ruská - 173 0,02% rusínska - 104
0,02% srbská - 87 0,02% bulharská - 86 0,01% židovská - 75
0,01% chorvátska - 57
Zobraziť celú tabuľku
69,4% slovenský - 387 003 22,59% maďarský - 125 972 5,79% nezistený - 32 281
0,67% český - 3 738 0,62% rómsky - 3 483 0,06% ostatný - 307
0,05% nemecký - 263 0,04% ruský - 229 0,04% ukrajinský - 212
0,04% vietnamský - 197 0,03% poľský - 185 0,03% rusínsky - 158
0,02% anglický - 114 0,02% srbský - 100 0,02% rumunský - 88
0,01% jidiš - 78 0,01% chorvátsky - 63 0,01% taliansky - 54
0,01% arabský - 44 0,01% francúzsky - 43 0,01% španielsky - 39
0,01% posunková reč - 38 0,01% albánsky - 31 0,0% bulharský - 13
0,0% grécky - 8
Zobraziť celú tabuľku
70,29% slovenský - 391 930 19,08% maďarský - 106 413 8,32% nezistený - 46 378
0,46% ostatný - 2 542 0,41% anglický - 2 278 0,4% český - 2 205
0,23% nemecký - 1 285 0,17% rómsky - 940 0,03% taliansky - 171
0,02% francúzsky - 118 0,02% španielsky - 102 0,01% posunková reč - 58
0,01% ruský - 41 0,01% srbský - 40 0,01% poľský - 36
0,01% ukrajinský - 31 0,01% vietnamský - 30 0,01% jidiš - 30
0,0% chorvátsky - 27 0,0% rumunský - 26 0,0% grécky - 20
0,0% rusínsky - 18 0,0% bulharský - 10 0,0% arabský - 9
0,0% albánsky - 3
Zobraziť celú tabuľku
64,38% slovenský - 359 007 21,36% maďarský - 119 110 12,08% nezistený - 67 369
0,55% rómsky - 3 059 0,38% český - 2 146 0,31% ostatný - 1 755
0,14% anglický - 766 0,09% nemecký - 502 0,03% vietnamský - 157
0,02% taliansky - 131 0,02% ruský - 106 0,01% ukrajinský - 83
0,01% poľský - 79 0,01% španielsky - 78 0,01% srbský - 68
0,01% posunková reč - 61 0,01% francúzsky - 58 0,01% rusínsky - 50
0,01% rumunský - 39 0,01% chorvátsky - 39 0,01% jidiš - 34
0,0% grécky - 13 0,0% albánsky - 11 0,0% bulharský - 11
0,0% arabský - 9
Zobraziť celú tabuľku
54,04% Áno - 301 349 30,69% Nie - 171 132 14,75% Nezistené - 82 260
Zobraziť celú tabuľku
46,89% Áno - 261 456 35,43% Nie - 197 579 17,16% Nezistené - 95 706
Zobraziť celú tabuľku
48,99% Áno - 273 164 34,29% Nie - 191 231 16,2% Nezistené - 90 346
Zobraziť celú tabuľku
41,92% Nie - 233 726 38,48% Áno - 214 549 19,09% Nezistené - 106 466
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu