Trnavský kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 80 748
Všetkých organizácií 146 640
Obyvateľov 557 608
Mužov / Žien 272 491 / 285 117
Počet okresov 7
Počet miest / obcí 16 / 235
Rozloha 414 6,5 km2
Hustota 135 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Dunajská Streda 20 114 org.
2. Okres Trnava 19 097 org.
3. Okres Galanta 13 884 org.
4. Okres Piešťany 9 532 org.
5. Okres Senica 7 315 org.
6. Okres Skalica 5 884 org.
1. Okres Hlohovec 4 922 org.
2. Okres Skalica 5 884 org.
3. Okres Senica 7 315 org.
4. Okres Piešťany 9 532 org.
5. Okres Galanta 13 884 org.
6. Okres Trnava 19 097 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Trnava 129 705 obyv.
2. Okres Dunajská Streda 117 884 obyv.
3. Okres Galanta 93 623 obyv.
4. Okres Piešťany 63 141 obyv.
5. Okres Senica 60 686 obyv.
6. Okres Skalica 46 887 obyv.
1. Okres Hlohovec 45 682 obyv.
2. Okres Skalica 46 887 obyv.
3. Okres Senica 60 686 obyv.
4. Okres Piešťany 63 141 obyv.
5. Okres Galanta 93 623 obyv.
6. Okres Dunajská Streda 117 884 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Trnava 66 375 žien
2. Okres Dunajská Streda 60 508 žien
3. Okres Galanta 47 863 žien
4. Okres Piešťany 32 549 žien
5. Okres Senica 30 896 žien
6. Okres Skalica 23 746 žien
1. Okres Hlohovec 23 180 žien
2. Okres Skalica 23 746 žien
3. Okres Senica 30 896 žien
4. Okres Piešťany 32 549 žien
5. Okres Galanta 47 863 žien
6. Okres Dunajská Streda 60 508 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Trnava 63 330 mužov
2. Okres Dunajská Streda 57 376 mužov
3. Okres Galanta 45 760 mužov
4. Okres Piešťany 30 592 mužov
5. Okres Senica 29 790 mužov
6. Okres Skalica 23 141 mužov
1. Okres Hlohovec 22 502 mužov
2. Okres Skalica 23 141 mužov
3. Okres Senica 29 790 mužov
4. Okres Piešťany 30 592 mužov
5. Okres Galanta 45 760 mužov
6. Okres Dunajská Streda 57 376 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Dunajská Streda 107 4.6 km2
2. Okres Trnava 74 1.3 km2
3. Okres Senica 68 3.5 km2
4. Okres Galanta 64 1.7 km2
5. Okres Piešťany 38 1.1 km2
6. Okres Skalica 35 7.1 km2
1. Okres Hlohovec 26 7.2 km2
2. Okres Skalica 35 7.1 km2
3. Okres Piešťany 38 1.1 km2
4. Okres Galanta 64 1.7 km2
5. Okres Senica 68 3.5 km2
6. Okres Trnava 74 1.3 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Trnava 174 oby/km2
2. Okres Piešťany 169 oby/km2
3. Okres Hlohovec 169 oby/km2
4. Okres Galanta 150 oby/km2
5. Okres Skalica 134 oby/km2
6. Okres Dunajská Streda 110 oby/km2
1. Okres Senica 90 oby/km2
2. Okres Dunajská Streda 110 oby/km2
3. Okres Skalica 134 oby/km2
4. Okres Galanta 150 oby/km2
5. Okres Hlohovec 169 oby/km2
6. Okres Piešťany 169 oby/km2
Zobraz celú tabuľku