Žilinský kraj - Mapy

Aktívnych organizácií 109 374
Všetkých organizácií 192 845
Obyvateľov 690 420
Mužov / Žien 339 048 / 351 372
Počet okresov 11
Počet miest / obcí 18 / 297
Rozloha 680 8,7 km2
Hustota 102 oby/km2
Map_population
Počet obyvateľov
Map_sex
Prevládajúce pohlavie
Map_organizations
Počet organizácií