Žilinský kraj - Štatistiky a grafy

Aktívnych organizácií 109 374
Všetkých organizácií 192 845
Obyvateľov 690 420
Mužov / Žien 339 048 / 351 372
Počet okresov 11
Počet miest / obcí 18 / 297
Rozloha 680 8,7 km2
Hustota 102 oby/km2
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,38% úplné stredné odborné (s maturitou) - 140 674
16,46% bez školského vzdelania - 113 673
13,87% základné - 95 777
13,68% učňovské (bez maturity) - 94 479
11,02% stredné odborné (bez maturity) - 76 096
9,94% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 68 617
3,93% úplné stredné všeobecné - 27 101
3,7% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 25 529
2,42% vysokoškolské bakalárske - 16 680
2,41% nezistené - 16 644
1,39% vyššie odborné vzdelanie - 9 602
0,58% vysokoškolské doktorandské - 3 979
Zobraziť celú tabuľku
69,96% Rímskokatolícka cirkev - 483 008
10,93% bez vyznania - 75 483
8,91% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 61 537
8,47% nezistené - 58 508
0,37% iné - 2 527
0,29% Gréckokatolícka cirkev - 2 016
0,18% Evanjelická cirkev metodistická - 1 213
0,16% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 1 113
0,11% Pravoslávna cirkev - 785
0,1% Kresťanské zbory - 683
0,04% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 300
0,04% Reformovaná kresťanská cirkev - 279
0,04% Bratská jednota baptistov - 272
0,03% Apoštolská cirkev - 241
0,03% Cirkev československá husitská - 227
0,03% Cirkev bratská - 175
0,02% Starokatolícka cirkev - 169
0,02% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 116
0,01% Bahájske spoločenstvo - 98
0,01% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 93
0,0% Novoapoštolská cirkev - 8
Zobraziť celú tabuľku
92,93% slovenská - 641 602 5,38% nezistená - 37 174 0,61% česká - 4 195
0,33% rómska - 2 264 0,14% ostatné - 974 0,08% poľská - 562
0,08% maďarská - 553 0,05% nemecká - 378 0,05% moravská - 377
0,03% ukrajinská - 229 0,03% rusínska - 182 0,02% ruská - 156
0,01% srbská - 70 0,01% bulharská - 65 0,01% židovská - 36
0,0% chorvátska - 34
Zobraziť celú tabuľku
92,55% slovenský - 639 007 5,69% nezistený - 39 257 0,71% český - 4 877
0,31% rómsky - 2 117 0,11% maďarský - 759 0,08% poľský - 577
0,07% ostatný - 507 0,05% nemecký - 364 0,04% rusínsky - 284
0,03% ukrajinský - 224 0,03% ruský - 219 0,02% anglický - 163
0,01% srbský - 102 0,01% vietnamský - 65 0,01% taliansky - 54
0,01% posunková reč - 49 0,01% chorvátsky - 46 0,01% jidiš - 38
0,01% arabský - 36 0,0% francúzsky - 34 0,0% španielsky - 30
0,0% rumunský - 13 0,0% albánsky - 13 0,0% grécky - 10
0,0% bulharský - 6
Zobraziť celú tabuľku
90,71% slovenský - 626 282 7,41% nezistený - 51 169 0,47% anglický - 3 279
0,37% český - 2 526 0,36% ostatný - 2 509 0,17% nemecký - 1 190
0,09% rómsky - 650 0,04% taliansky - 271 0,03% španielsky - 198
0,02% francúzsky - 162 0,02% poľský - 152 0,02% maďarský - 120
0,01% posunková reč - 85 0,01% srbský - 46 0,01% ukrajinský - 37
0,01% rusínsky - 36 0,01% chorvátsky - 36 0,0% grécky - 32
0,0% ruský - 27 0,0% arabský - 18 0,0% jidiš - 12
0,0% vietnamský - 8 0,0% bulharský - 5 0,0% albánsky - 1
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
86,27% slovenský - 595 646 12,13% nezistený - 83 769 0,34% ostatný - 2 377
0,34% český - 2 346 0,27% rómsky - 1 865 0,14% anglický - 992
0,07% nemecký - 490 0,04% poľský - 271 0,03% maďarský - 194
0,02% taliansky - 160 0,01% posunková reč - 98 0,01% španielsky - 96
0,01% rusínsky - 94 0,01% francúzsky - 89 0,01% srbský - 87
0,01% ukrajinský - 74 0,01% ruský - 67 0,0% chorvátsky - 30
0,0% vietnamský - 29 0,0% arabský - 28 0,0% grécky - 24
0,0% jidiš - 14 0,0% bulharský - 9 0,0% albánsky - 2
0,0% rumunský - 0
Zobraziť celú tabuľku
56,28% Áno - 388 587 29,9% Nie - 206 402 13,59% Nezistené - 93 862
Zobraziť celú tabuľku
48,66% Áno - 335 964 35,03% Nie - 241 834 16,08% Nezistené - 111 053
Zobraziť celú tabuľku
52,11% Áno - 359 766 32,77% Nie - 226 277 14,89% Nezistené - 102 808
Zobraziť celú tabuľku
41,49% Nie - 286 479 40,31% Áno - 278 287 17,97% Nezistené - 124 085
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.
Údaje sú z Štatistického úradu