Žilinský kraj - Tabuľky okresov

Aktívnych organizácií 109 374
Všetkých organizácií 192 845
Obyvateľov 690 420
Mužov / Žien 339 048 / 351 372
Počet okresov 11
Počet miest / obcí 18 / 297
Rozloha 680 8,7 km2
Hustota 102 oby/km2

Najviac aktívnych organizácií

Najmenej aktívnych organizácií

1. Okres Žilina 28 962 org.
2. Okres Martin 14 225 org.
3. Okres Čadca 13 189 org.
4. Okres Liptovský Mikuláš 11 604 org.
5. Okres Námestovo 11 582 org.
6. Okres Ružomberok 7 628 org.
1. Okres Turčianske Teplice 2 381 org.
2. Okres Bytča 3 783 org.
3. Okres Kysucké Nové Mesto 4 699 org.
4. Okres Dolný Kubín 5 429 org.
5. Okres Tvrdošín 5 892 org.
6. Okres Ružomberok 7 628 org.
Zobraz celú tabuľku

Najviac obyvateľov

Najmenej obyvateľov

1. Okres Žilina 155 574 obyv.
2. Okres Martin 97 071 obyv.
3. Okres Čadca 91 263 obyv.
4. Okres Liptovský Mikuláš 72 592 obyv.
5. Okres Námestovo 60 653 obyv.
6. Okres Ružomberok 57 543 obyv.
1. Okres Turčianske Teplice 16 244 obyv.
2. Okres Bytča 30 672 obyv.
3. Okres Kysucké Nové Mesto 33 241 obyv.
4. Okres Tvrdošín 36 037 obyv.
5. Okres Dolný Kubín 39 530 obyv.
6. Okres Ružomberok 57 543 obyv.
Zobraz celú tabuľku

Najviac žien

Najmenej žien

1. Okres Žilina 79 795 žien
2. Okres Martin 49 859 žien
3. Okres Čadca 45 872 žien
4. Okres Liptovský Mikuláš 37 470 žien
5. Okres Námestovo 30 056 žien
6. Okres Ružomberok 29 653 žien
1. Okres Turčianske Teplice 8 288 žien
2. Okres Bytča 15 531 žien
3. Okres Kysucké Nové Mesto 16 814 žien
4. Okres Tvrdošín 18 048 žien
5. Okres Dolný Kubín 19 986 žien
6. Okres Ružomberok 29 653 žien
Zobraz celú tabuľku

Najviac mužov

Najmenej mužov

1. Okres Žilina 75 779 mužov
2. Okres Martin 47 212 mužov
3. Okres Čadca 45 391 mužov
4. Okres Liptovský Mikuláš 35 122 mužov
5. Okres Námestovo 30 597 mužov
6. Okres Ružomberok 27 890 mužov
1. Okres Turčianske Teplice 7 956 mužov
2. Okres Bytča 15 141 mužov
3. Okres Kysucké Nové Mesto 16 427 mužov
4. Okres Tvrdošín 17 989 mužov
5. Okres Dolný Kubín 19 544 mužov
6. Okres Ružomberok 27 890 mužov
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia rozloha

Najmenšia rozloha

1. Okres Liptovský Mikuláš 134 1.1 km2
2. Okres Žilina 81 5.1 km2
3. Okres Čadca 76 0.6 km2
4. Okres Martin 73 5.7 km2
5. Okres Námestovo 69 0.5 km2
6. Okres Ružomberok 64 6.8 km2
1. Okres Kysucké Nové Mesto 17 3.7 km2
2. Okres Bytča 28 1.6 km2
3. Okres Turčianske Teplice 39 2.8 km2
4. Okres Tvrdošín 47 8.9 km2
5. Okres Dolný Kubín 49 1.9 km2
6. Okres Ružomberok 64 6.8 km2
Zobraz celú tabuľku

Najväčšia hustota

Najmenšia hustota

1. Okres Kysucké Nové Mesto 196 oby/km2
2. Okres Žilina 195 oby/km2
3. Okres Martin 133 oby/km2
4. Okres Čadca 121 oby/km2
5. Okres Bytča 110 oby/km2
6. Okres Ružomberok 91 oby/km2
1. Okres Turčianske Teplice 42 oby/km2
2. Okres Liptovský Mikuláš 55 oby/km2
3. Okres Tvrdošín 75 oby/km2
4. Okres Dolný Kubín 80 oby/km2
5. Okres Námestovo 87 oby/km2
6. Okres Ružomberok 91 oby/km2
Zobraz celú tabuľku