Obec Bajtava - Základné informácie o obci

1060-bajtava
Jozef Benkó (NEKA)
Obecný úrad
č. 86, Bajtava, 94365
Kontakt
Tel: 036/7575128
Fax: 036/7575128
Pošta: 94365 Kamenica nad Hronom
Obyvateľov 410
Mužov / Žien 206 / 204
Rozloha 9 km2
Hustota 44 oby/km2
Nadmorská výška 174 m.n.m.
Prvá zmienka 1261
Okres Okres Nové Zámky
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 55
Všetkých organizácií 88
Loading

Základné údaje

Leží v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny na severnom okraji pohoria Burda, 8 km SV od Štúrova. V katastri obce sa nachádza prírodná buková rezervácia Burda. Prvýkrát sa písomne spomína pod názvom Boytha v r. 1261, ako majetok Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1295 dedinu napadli Štefan, Lambert a Kazimír z rodu Hont-Pázmányovcov. V r. 1570 platila daň Turkom z desiatich domov a v súvislosti s bojmi pri Ostrihome bola v r. 1594 zničená. V nasledujúcom r. za obeť padli vinice. Časť majetku Ostrihomského arcibiskupa obhospodarovali predialisti. V r. 1887 požiar zničil 62 domov. V r. 1938 - 1945 bola súčasťou Maďarska. Obyvatelia obce sa zaoberali vinohradníctvom a ovocinárstvom a venujú sa im dodnes. Budovu školy s prispením arcibiskupa Šimora postavili v r. 1867. Neoklasicistický rím. kat. kostol Narodenia sv. Márie bol prestavaný v r. 1872 z pôvodnej kaplnky z 2. pol. 18. stor.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30