Obec Bádice - Základné informácie o obci

1075-badice
Július Gál (SMER-SD)
Obecný úrad
č. 137, Bádice, 95146
Kontakt
Tel: 037/7785202
Pošta: 95146 Podhorany pri Nitre
Obyvateľov 312
Mužov / Žien 163 / 149
Rozloha 4 km2
Hustota 81 oby/km2
Nadmorská výška 187 m.n.m.
Prvá zmienka neuvedená
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 25
Všetkých organizácií 44
Loading

Základné údaje

Obec leží na SZ úpätí Tribečského pohoria. Prvýkrát sa spomína v r. 1291 pri delení obce pod menom Beed medzi synmi Andreja a Tomáša z Lefantoviec. V 14. stor. Michal daroval kláštoru a kostolu Pavlínov v Horných Lefantovciach polovicu mýta v Bádiciach. V 15. stor. v Bádiciach pracoval mlyn patriaci paulínskemu kláštoru, ktorý viedol dlhotrvajúci spor so Šandorfom z Opatoviec pre zahatenú vodu. V roku 1664 obec platila dane tureckej správe, 28 poplatníkov žilo v 23 domácnostiach. V roku 1668 získal majetky Vojtech Bartakovič z Horných Lefantoviec, pôvodom z Chorvátska, neskorší egerský arcibiskup. Ďalším vlastníkom časti majetkov bola šľachtická rodina Kochanovských. Rím. kat. kostol Panny Márie postavili v roku 1903. JRD založili v r. 1956. V rokoch 1960 - 2002 sa Bádice stali súčasťou novovytvorenej obce Podhorany, v decembri 2002 sa znovu samostatnili. V obci je vodovod, plynovod a kultúrny dom. Religiózne obec spadá pod rím. kat. faru v Sokolníkoch. Tam chodia do základnej školy aj deti z Bádic. Pošta je v Mecheniciach. Podhorská poloha obce umožňuje rozvíjať pešiu turistiku. Obec je rodiskom Františka Turčeka (1915 - 1977) zoológa, člena zahraničných spoločností.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30