Obec Čab - Základné informácie o obci

1076-cab
Eva Andacká (NEKA)
Obecný úrad
č. 1, Čab, 95124
Kontakt
Tel: 047/7894388
Fax: 047/7894388
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 787
Mužov / Žien 381 / 406
Rozloha 8 km2
Hustota 96 oby/km2
Nadmorská výška 152 m.n.m.
Prvá zmienka 1326
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 72
Všetkých organizácií 130
Loading

Základné údaje

Leží na V svahoch Nitrianskej pahorkatiny, 14 km SZ od Nitry. Archeologické nálezy sú z obdobia paleolitu, eneolitu, bronzovej a halštatskej doby. Obec Čab sa spomína v r. 1326 ako samostatná obec. V 14. a 15. stor. pozemky boli vo vlastníctve šľachtickej rodiny Ludanických, neskôr Giciovcov. V 16. stor. sa dlhodobejším majiteľom majetkov stalo Nitrianske biskupstvo. V r. 1576 bolo v obci 6 port, ktoré platili daň Turkom. 1601 vypálili obec Turci. V roku 1694 sa objavila zmienka o niekdajšom rybníku. V časti Lahne sa v r. 1907 a 1919 uskutočnili štrajky poľnohosp. robotníkov. Čab a Sila sa zlúčili v r. 1960, od r. 1976 boli súčasťou obce Nové Sady, v r. 1999 sa Čab osamostatnil. V r. 1957 bolo v obci založené JRD. V r. 1955 bola spustená výroba technického porcelánu v závode Elektroporcelán, n.p. Čab. V súčasnosti ho nahradil Ceram Čab, a. s. V r. 1961 začala výroba betónových prefabrikátov a po transformácii prevzalo výrobu Pozemné staviteľstvo, a. s. v Nitre. V Čabe prosperuje Poľnohosp. družstva Devio. V r. 2005 bola dokončená výstavba firmy na výrobu automobilových komponentov. V r. 1958 bol v obci otvorený kultúrny dom. Účinkuje tu zmiešaný spevácky zbor Čabanka, ktorý má za sebou viac úspešných vystúpení. Obcou prechádza železničná trať Zbehy - Radošina. V obci je dobre vybudovaná technická infraštruktúra.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30