Obec Hruboňovo - Základné informácie o obci

1080-hrubonovo
Vladimír Fabo (NEKA)
Obecný úrad
č. 153, Hruboňovo, 95125
Kontakt
Tel: 037/7896065
Fax: 037/7896858
Pošta: 95125 Hruboňovo pri Nitre
Obyvateľov 502
Mužov / Žien 236 / 266
Rozloha 11 km2
Hustota 43 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1247
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 49
Všetkých organizácií 80
Loading

Základné údaje

Obec sa nachádza v Z časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 19 km S od Nitry. Obec vznikla v r. 1960 spojením obcí Suľany a Výčapky. Suľany v r. 1264 patrili šľachticom z Nových Sadov. V r. 1296 bola obec Zulan (vtedajší názov) majetkom Nitrianskej kapituly, v 15. stor. patrila Slažianskovcom a Čeladickovcom, Veľké Suľany vlastnili v 16. stor. Forgáchovci. V r. 1751 žilo v Malých Suľanoch 19 vo Veľkých Suľanoch 17 rodín, v r. 1863 žilo v Malých Suľanoch 114 a vo Veľkých Suľanoch 84 obyvateľov. Najväčšími statkármi v r. 1897 boli Gáffor Elek a Jozef Slávy. Prvá zmienka o Výčapkoch je z r. 1247 pod názvom Wichap. Patrila Nitrianskemu hradu a zemianskym rodinám, v r. 1264 boli vlastníkmi obce šľachtici z Nových Sadov, neskôr Giciovci a Korontályovci. V období tureckého panstva v r. 1576 v obci bola 1 obývaná a 1 opustená usadlosť, v r. 1664 sa zvýšil počet domácností na 10. V r. 1897 väčšinu pozemkov vlastnil J. Slávy. Neskororenesančný kaštieľ v druhej pol. 17. stor. postavil Gašpar Korontály, na neskorobarokový ho prebudoval v r. 1732 L. Vayay.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30