Obec Hruboňovo - Blízke mestá a obce

1080-hrubonovo
Vladimír Fabo (NEKA)
Obecný úrad
č. 153, Hruboňovo, 95125
Kontakt
Tel: 037/7896065
Fax: 037/7896858
Pošta: 95125 Hruboňovo pri Nitre
Obyvateľov 502
Mužov / Žien 236 / 266
Rozloha 11 km2
Hustota 43 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1247
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 49
Všetkých organizácií 80
Loading

Mestá / obce v okolí podľa vzdialenosti

do 5 km - Obec Čermany
do 5 km - Obec Biskupová
do 10 km - Obec Veľké Ripňany
do 10 km - Obec Malé Ripňany
do 10 km - Obec Horné Obdokovce
do 10 km - Obec Merašice
do 10 km - Obec Kamanová
do 10 km - Obec Belince
do 10 km - Obec Kapince
do 10 km - Obec Preseľany
do 10 km - Obec Malé Zálužie
do 10 km - Obec Hrušovany
do 10 km - Obec Koniarovce
do 10 km - Obec Šurianky
do 10 km - Obec Nové Sady
do 10 km - Obec Výčapy - Opatovce
do 15 km - Obec Dolné Lefantovce
do 15 km - Obec Ľudovítová
do 15 km - Obec Tekolďany
do 15 km - Obec Krtovce
do 15 km - Obec Hajná Nová Ves
do 15 km - Obec Horné Štitáre
do 15 km - Obec Lužany
do 15 km - Obec Ludanice
do 15 km - Obec Dvorany nad Nitrou
do 15 km - Obec Dolné Otrokovce
do 15 km - Obec Oponice
do 15 km - Obec Dolné Trhovište
do 15 km - Obec Lukáčovce
do 15 km - Obec Jelšovce
do 15 km - Obec Čakajovce
do 15 km - Obec Zbehy
do 20 km - Obec Blesovce
do 20 km - Obec Šalgovce
do 20 km - Obec Radošina
do 20 km - Obec Horné Otrokovce
do 20 km - Obec Súlovce
do 20 km - Obec Horné Trhovište
do 20 km - Obec Podhorany
do 20 km - Obec Lipovník
do 20 km - Obec Vozokany
do 20 km - Obec Nitrianska Blatnica
do 20 km - Obec Nemčice
do 20 km - Obec Ardanovce
do 20 km - Obec Urmince
do 20 km - Obec Svrbice
do 20 km - Obec Chrabrany
do 20 km - Obec Orešany
do 20 km - Obec Čeľadince
do 20 km - Obec Kovarce
do 20 km - Obec Tepličky
do 20 km - Obec Pastuchov
do 20 km - Obec Alekšince
do 20 km - Obec Lužianky
do 20 km - Obec Veľké Dvorany

Podobné mestá / obce v okolí podľa počtu obyvateľov

536 oby - Obec Malý Lapáš
537 oby - Obec Dolné Lefantovce
452 oby - Obec Melek
591 oby - Obec Šurianky
400 oby - Obec Malý Cetín
389 oby - Obec Malé Chyndice

Podobné mestá / obce v okolí podľa rozlohy

11 km2 - Obec Rumanová
11 km2 - Obec Paňa
11 km2 - Obec Lehota
11 km2 - Obec Veľká Dolina
12 km2 - Obec Klasov
10 km2 - Obec Golianovo

Podobné mestá / obce v okolí podľa hustoty

42 oby/km2 - Obec Žitavce
41 oby/km2 - Obec Čifáre
46 oby/km2 - Obec Malé Zálužie
49 oby/km2 - Obec Malé Chyndice
49 oby/km2 - Obec Horné Lefantovce
35 oby/km2 - Obec Kapince