Obec Hruboňovo - Najčastejšie priezviská

1080-hrubonovo
Vladimír Fabo (NEKA)
Obecný úrad
č. 153, Hruboňovo, 95125
Kontakt
Tel: 037/7896065
Fax: 037/7896858
Pošta: 95125 Hruboňovo pri Nitre
Obyvateľov 502
Mužov / Žien 236 / 266
Rozloha 11 km2
Hustota 43 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1247
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 49
Všetkých organizácií 80
Loading
Gubáň (17), Gubáňová (17), Zubčáková (13), Chňapková (12), Jakubičková (10), Gerhát (9), Jančovičová (9), Svorad (9), Svoradová (9), Zubčák (9), Chňapko (7), Knížat (7), Knížatová (7), Kuchar (7), Ábelová (6), Ažaltovič (6), Danišíková (6), Fabo (6), Fabová (6), Gráčiková (6), Kucharová (6), Petrík (6), Petríková (6), Ábel (5), Báleš (5), Bálešová (5), Gerhátová (5), Geršiová (5), Hruboňová (5), Klepanec (5), Kollár (5), Kotlár (5), Maco (5), Mokrý (5), Pekarovič (5), Remenár (5), Uhlárová (5), Vermeš (5), Vermešová (5), Gerši (4), Jakubička (4), Jančovič (4), Košťál (4), Lendel (4), Mokrá (4), Pekarovičová (4), Spálová (4), Valentová (4), Valo (4), Ažaltovičová (3), Buchová (3), Dillhoff (3), Faltusová (3), Gráčik (3), Gunišová (3), Klepancová (3), Kollárová (3), Košťálová (3), Kudry (3), Mikušíková (3), Pinkavová (3), Piterka (3), Piterková (3), Potočová (3), Remenárová (3), Valancová (3), Valent (3), Vargová (3), Vašková (3), Záhorská (3), Adamčík (2), Adamčíková (2), Baláži (2), Balážiová (2), Beňová (2), Blaho (2), Buch (2), Čerňanská (2), Danišik (2), Danišík (2), Ďurčanský (2), Faltus (2), Gago (2), Gajdoš (2), Gyepes (2), Harineková (2), Holá (2), Holý (2), Horňák (2), Hruboň (2), Jonáš (2), Jonášová (2), Knižat (2), Korová (2), Krajčírová (2), Králiková (2), Križák (2), Lendelová (2), Macová (2), Mikušík (2), Minárik (2), Myjavcová (2), Novomeská (2), Novomeský (2), Palík (2), Pavlová (2), Potoč (2), Rybanská (2), Spál (2), Valová (2), Varga (2), Viderňan (2), Viderňanová (2), Záhorský (2), Arpášová (1), Baleš (1), Bittnerová (1), Blahová (1), Ďuran (1), Ferenczy (1), HegedŰš (1), Imríšek (1), Lazányiová (1), Mellenová (1), Mikulová (1), Nemček (1), Prosterdný (1), Šimko (1)
Zoznam predstavuje najčastejšie priezviská v danom meste/obci a nemusí obsahovať všetky priezviská. Databáza priezvisk na Slovensku P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998. Viac informácií