Obec Hruboňovo - Štatistiky a grafy

1080-hrubonovo
Vladimír Fabo (NEKA)
Obecný úrad
č. 153, Hruboňovo, 95125
Kontakt
Tel: 037/7896065
Fax: 037/7896858
Pošta: 95125 Hruboňovo pri Nitre
Obyvateľov 502
Mužov / Žien 236 / 266
Rozloha 11 km2
Hustota 43 oby/km2
Nadmorská výška 162 m.n.m.
Prvá zmienka 1247
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 49
Všetkých organizácií 80
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,72% základné - 104
17,13% učňovské (bez maturity) - 86
16,14% úplné stredné odborné (s maturitou) - 81
13,35% stredné odborné (bez maturity) - 67
12,75% bez školského vzdelania - 64
6,57% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 33
4,18% nezistené - 21
3,78% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 19
3,59% úplné stredné všeobecné - 18
1,59% vyššie odborné vzdelanie - 8
0,6% vysokoškolské bakalárske - 3
0,4% vysokoškolské doktorandské - 2
Zobraziť celú tabuľku
87,25% Rímskokatolícka cirkev - 438
6,77% bez vyznania - 34
5,18% nezistené - 26
0,8% Gréckokatolícka cirkev - 4
0,4% iné - 2
0,2% Starokatolícka cirkev - 1
0,2% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 1
0,0% Kresťanské zbory - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
0,0% Bratská jednota baptistov - 0
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
Zobraziť celú tabuľku
98,21% slovenská - 493 2,39% nezistená - 12 0,2% maďarská - 1 0,0% rusínska - 0
0,0% ukrajinská - 0 0,0% česká - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0
0,0% chorvátska - 0 0,0% rómska - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0
0,0% moravská - 0 0,0% bulharská - 0 0,0% ostatné - 0 0,0% srbská - 0
Zobraziť celú tabuľku
97,81% slovenský - 491 2,79% nezistený - 14 0,2% maďarský - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% rómsky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0
0,0% arabský - 0
Zobraziť celú tabuľku
95,42% slovenský - 479 5,18% nezistený - 26 0,2% ostatný - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
92,63% slovenský - 465 7,97% nezistený - 40 0,2% ostatný - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% český - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0
0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0
0,0% anglický - 0 0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0
0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0
0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,0% Áno - 256 39,64% Nie - 199 10,16% Nezistené - 51
Zobraziť celú tabuľku
44,62% Nie - 224 41,83% Áno - 210 14,34% Nezistené - 72
Zobraziť celú tabuľku
44,82% Nie - 225 42,63% Áno - 214 13,35% Nezistené - 67
Zobraziť celú tabuľku
51,2% Nie - 257 32,47% Áno - 163 17,13% Nezistené - 86
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.