Obec Šurianky - Základné informácie o obci

1093-surianky
Viliam Búcora (SMER-SD)
Obecný úrad
, Šurianky, 95126
Kontakt
Tel: 037/7896027
Fax: 037/7896027
Pošta: 95126 Šurianky
Obyvateľov 597
Mužov / Žien 285 / 312
Rozloha 10 km2
Hustota 57 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1270
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 81
Všetkých organizácií 149
Loading

Základné údaje

Obec leží uprostred Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 15,5 km S od Nitry. Vznikla spojením dvoch obcí Šurianky a Perkovce. Prvá zmienka o obci Suran (prvé známe meno) je z r. 1156, keď ostrihomský arcibiskup pridelil jej desiatky kanonikom ostrihomského kostola. Neskôr patrila k Nitrianskemu hradu a od r. 1296 miestnemu zemanovi Martinovi, Bugárovmu synovi. V 13. - 15. stor. bola znovu majetkom Nitrianskeho biskupstva a miestnych zemanov. Prvá zmienka o obci Perkovce pod menom Peerch je z r. 1270. V 13. -15. stor. patrila Nitrianskej kapitule a dlhodobejšie zemanom z Perku (novšie meno obce). V obci Suran bolo v časoch tureckého zdanenia v r. 1576 zapísaných 3,5 porty. V r. 1600 ju vypálili, v r. 1664 existuje záznam o 8 domácnostiach. V 14. - 18. stor. časť pozemkov obce patrila paulínom. Od 15. stor. majetkové podiely patrili predovšetkým Stiborovcom, Ocskaiovcom, Jesenskovcom, Emődyovcom a Nitrianskemu biskupstvu. Koncom 19. stor. sa majitelia najväčších pozemkov združili do gazdovského spolku. JRD bolo zal. v r. 1950. V súčasnosti obyvatelia pracujú v poľnohospodárstve a v okolí. Rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šuriankach pochádza z 2. pol. 17. stor. Šurianky mali v r. 1900 336 a Perkovce 122 obyv. Obce sa zlúčili v r. 1909.
Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30