Obec Šurianky - Štatistiky a grafy

1093-surianky
Viliam Búcora (SMER-SD)
Obecný úrad
, Šurianky, 95126
Kontakt
Tel: 037/7896027
Fax: 037/7896027
Pošta: 95126 Šurianky
Obyvateľov 597
Mužov / Žien 285 / 312
Rozloha 10 km2
Hustota 57 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1270
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 81
Všetkých organizácií 149
Loading
Údaje sú z Štatistického úradu SR
Zobraziť celú tabuľku
20,44% učňovské (bez maturity) - 122
20,1% základné - 120
16,08% úplné stredné odborné (s maturitou) - 96
16,08% bez školského vzdelania - 96
11,73% stredné odborné (bez maturity) - 70
4,52% vysokoškolské magisterské, inžinierske, doktorské - 27
3,35% nezistené - 20
3,18% úplné stredné všeobecné - 19
2,85% úplné stredné učňovské (s maturitou) - 17
1,34% vysokoškolské bakalárske - 8
0,34% vyššie odborné vzdelanie - 2
0,17% vysokoškolské doktorandské - 1
Zobraziť celú tabuľku
90,62% Rímskokatolícka cirkev - 541
3,69% nezistené - 22
3,35% bez vyznania - 20
1,84% Evanjelická cirkev augsburského vyznania - 11
0,17% Kresťanské zbory - 1
0,17% Starokatolícka cirkev - 1
0,17% Bratská jednota baptistov - 1
0,17% iné - 1
0,0% Cirkev adventistov siedmeho dňa - 0
0,0% Gréckokatolícka cirkev - 0
0,0% Ústredný zväz židovských náboženských obcí - 0
0,0% Cirkev československá husitská - 0
0,0% Novoapoštolská cirkev - 0
0,0% Bahájske spoločenstvo - 0
0,0% Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní - 0
0,0% Cirkev bratská - 0
0,0% Reformovaná kresťanská cirkev - 0
0,0% Pravoslávna cirkev - 0
0,0% Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia - 0
0,0% Evanjelická cirkev metodistická - 0
0,0% Apoštolská cirkev - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,65% slovenská - 577 3,02% nezistená - 18 0,34% maďarská - 2 0,17% česká - 1
0,0% ukrajinská - 0 0,0% nemecká - 0 0,0% poľská - 0 0,0% chorvátska - 0
0,0% rómska - 0 0,0% ruská - 0 0,0% židovská - 0 0,0% moravská - 0
0,0% bulharská - 0 0,0% ostatné - 0 0,0% srbská - 0 0,0% rusínska - 0
Zobraziť celú tabuľku
96,31% slovenský - 575 3,18% nezistený - 19 0,34% maďarský - 2 0,17% nemecký - 1
0,17% český - 1 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0 0,0% jidiš - 0
0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0 0,0% rumunský - 0
0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0 0,0% taliansky - 0
0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% arabský - 0 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0
Zobraziť celú tabuľku
93,3% slovenský - 557 6,7% nezistený - 40 0,17% český - 1 0,0% rusínsky - 0
0,0% ukrajinský - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% arabský - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% rómsky - 0
0,0% maďarský - 0
Zobraziť celú tabuľku
88,11% slovenský - 526 11,73% nezistený - 70 0,17% český - 1 0,17% maďarský - 1
0,0% ukrajinský - 0 0,0% nemecký - 0 0,0% poľský - 0 0,0% chorvátsky - 0
0,0% jidiš - 0 0,0% bulharský - 0 0,0% albánsky - 0 0,0% anglický - 0
0,0% rómsky - 0 0,0% francúzsky - 0 0,0% grécky - 0 0,0% posunková reč - 0
0,0% rumunský - 0 0,0% ruský - 0 0,0% srbský - 0 0,0% španielsky - 0
0,0% taliansky - 0 0,0% vietnamský - 0 0,0% ostatný - 0 0,0% arabský - 0
0,0% rusínsky - 0
Zobraziť celú tabuľku
51,59% Áno - 308 28,81% Nie - 172 19,77% Nezistené - 118
Zobraziť celú tabuľku
42,04% Áno - 251 34,67% Nie - 207 23,45% Nezistené - 140
Zobraziť celú tabuľku
45,39% Áno - 271 34,0% Nie - 203 20,77% Nezistené - 124
Zobraziť celú tabuľku
42,38% Nie - 253 33,33% Áno - 199 24,46% Nezistené - 146
Údaje sú zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 a boli zverejnené na jar v roku 2012.
Údaje sú platné ku 31. 12. 2010.