Obec Babindol - Základné informácie o obci

1102-babindol
Peter Ďurica (MOST - HÍD, SMER-SD)
Obecný úrad
č. 140, Babindol, 95153
Kontakt
Tel: 037/7883178
Fax: 037/7883178
Pošta: 95153 Klasov
Obyvateľov 706
Mužov / Žien 366 / 340
Rozloha 5 km2
Hustota 124 oby/km2
Nadmorská výška 195 m.n.m.
Prvá zmienka 1271
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 77
Všetkých organizácií 143
Loading

Základné údaje


Územie obce leží na Žitavskej pahorkatie, 7,5 km SZ od Vrábeľ. Prvýkrát sa obec spomína v r. 1271 v súvislosti so sporom vdovy po Kozmovi z Babindolu o veno. V r. 1398 Forgáchovci z Gýmeša násilne vyrúbali babindolský les. Gregor z Babindolu v pol. 16. stor. získal majetky v Ludaniciach a postúpil medzi strednú šľachtu. V roku 1601 Turci zdanili 4 domy. V nasledujúcom období sa stali zemepánmi v obci Forgáchovci. V r. 1736 veľký požiar zničil časť obce. V 18. stor. sa stala majetkom Zlatomoraveckého panstva a Ostrihomskej kapituly. Obyvatelia vysadili vinice v r. 1741. V roku 1828 žilo v obci 81 osôb v 26 rodinách. Po vymretí Kollerovcov panstvo Veľká Maňa pripadlo Jánovi Maloňaiovi (1798), Babindol bol jedným z dištriktov panstva, od r. 1837 sa stali vlastníkmi Nyáriovci a Weisovci. Koncom 19. stor. nyáriovské pozemky kúpil J. Slávy. V júni 1887 sa uskutočnilo na poliach obce vojenské cvičenie za účasti cisára Františka Jozefa I. Koncom 19. stor. najväčšími vlastníkmi bola rodina Ďuricovcov, ktorá dala v r. 1909 postaviť rím. kat. kostol sv. Imricha. Štrajky v obci sa uskutočnili v r. 1920, 1928 a 1929. JRD bolo zal. V r. 1950, v r. 1961 splynulo so Štátnym majetkom. Elektrifikácia obce prebehla v r. 1952. Šľachtiteľská veľkovýkrmňa ošípaných bola spustená do prevádzky zač. 80-tych rokov 20. stor. V obci je vodovod od r. 1994, plynofikovaná je od r.1988, kultúrny dom postavili v r. 1993. Činná je stavebná firma Jomak Jozef Kravár. V rokoch 1976 - 1996 bola obec administratívne spojená s Klasovom.

Posledná aktualizácia: 02. 04. 2013 20:30