Obec Malé Zálužie - Najčastejšie priezviská

1141-male-zaluzie
Viera Predanocyová (ASV)
Obecný úrad
č. 63, Malé Zálužie, 95124
Kontakt
Tel: 037/7894061
Pošta: 95124 Nové Sady pri Nitre
Obyvateľov 281
Mužov / Žien 135 / 146
Rozloha 5 km2
Hustota 46 oby/km2
Nadmorská výška 160 m.n.m.
Prvá zmienka 1390
Okres Okres Nitra
Kraj Nitrianský kraj
Aktívnych organizácií 26
Všetkých organizácií 46
Loading
Bilová (21), Bila (19), Zmeko (12), Proksová (11), Zmeková (11), Proksa (9), Líšková (7), Lišková (6), Maláková (6), Strihová (6), Fusková (5), Majdanová (5), Masarovičová (5), Plesníková (5), Fuska (4), Imríšek (4), Karvay (4), Líška (4), Mareček (4), Marečková (4), Plesník (4), Vnuková (4), Alchus (3), Fuková (3), Gašparík (3), Gašparíková (3), Herencsárová (3), Kolenčík (3), Krištofovičová (3), Lakatošová (3), Liška (3), Majdan (3), Masarovič (3), Poláčik (3), Striha (3), Valko (3), Vargová (3), Zábražná (3), Žitnayová (3), Alchusová (2), Doležayová (2), Foltínová (2), Fuka (2), Grič (2), Gričová (2), Ingeli (2), Križan (2), Kulíšek (2), Kulišková (2), Kulíšková (2), Malák (2), Martáková (2), Mesároš (2), Michalko (2), Michalková (2), Naďová (2), Petruchová (2), Plačko (2), Poláčiková (2), Rízek (2), Sako (2), Saková (2), Ševčík (2), Slížiková (2), Šoošová (2), Valková (2), Vavaková (2), Vaváková (2), Vnuk (2), Zábražný (2), Arpáš (1), Bachár (1), Beňo (1), Beňová (1), Billa (1), Drietomská (1), Držiková (1), Foltín (1), Horáková (1), Imrišková (1), Ingeliová (1), Karvayová (1), Kištáková (1), Kolenčíková (1), Kovár (1), Kovárová (1), Krajčovič (1), Krajčovičová (1), Kralčáková (1), Krieger (1), Krištofovič (1), Lakatoš (1), Letko (1), Letková (1), Macová (1), Marchalin (1), Marták (1), Mesárošová (1), Michalcová (1), Michalec (1), Mudrá (1), Naď (1), Ondrejka (1), Pagáč (1), Pavleová (1), Petríková (1), Poláková (1), Remiášová (1), Rešutík (1), Rízeková (1), Rojková (1), Rybová (1), Rydval (1), Rydvalová (1), Sedlák (1), Sedláková (1), Ševčíková (1), Šlahorová (1), Slezáková (1), Slížik (1), Šooš (1), Straka (1), Turanová (1), Varga (1), Vavak (1), Virág (1), Zedník (1), Žitnay (1)
Zoznam predstavuje najčastejšie priezviská v danom meste/obci a nemusí obsahovať všetky priezviská. Databáza priezvisk na Slovensku P. Ďurčo a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku. Podklady k projektu: Copernicus Programme, project COP-58: ONOMASTICA–COPERNICUS DATABASE. CD ROM. Paris: ELRA – 1998. Viac informácií